"Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui." (Al-Baqarah: 169).
“Wahai orang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidik (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) sehingga menyebabkan kamu menyesali perkara yang kamu lakukan.” (Surah al-Hujurat, ayat 6)
Di kemaskini post pada 31/7/2015 Pada jam 23:40pm Kuala Lumpur

Saturday, April 16, 2011

Empat asas membentuk anak berwatak fitrah

http://kimsta.files.wordpress.com/2009/05/anak-soleh.gif?w=381&h=285#038;h=285
Oleh Prof Dr Sidek Baba
MASYARAKAT Barat melihat konsep berpasang-pasang atas nama persamaan
dan hak. Lalu, lahirlah perjuangan mengenai gender atau kejantinaan atas
nama hak asasi dan emansipasi (pembebasan) yang mempertajamkan lagi jurang
hubungan serta persefahaman akibat berlakunya penindasan terhadap
wanita,
penentangan dan pemberontakan terhadap lelaki. Begitu juga menjadikan
wanita sebagai simbol seks dan menyebabkan rasa saling melengkapi menjadi
pudar dan pupus.
Perkara itu lahir dalam suatu keadaan masyarakat yang tidak lagi
menjadikan agama sebagai pedoman. Fahaman liberal yang berkembang di kalangan
masyarakat ini menyebabkan tuntutan persamaan dan hak dilihat dari
sudut
biologikal semata-mata. Ia supaya tidak timbul rasa rendah diri hingga
menyebabkan wanita diperlakukan sesuka hati di rumah, tempat kerja dan
dalam masyarakat.
Ada juga masyarakat beragama menggunakan ukuran budaya dan tradisi
dalam mengatur hubungan lelaki dan wanita hingga menyebabkan faktor agama
menjadi faktor sampingan.
Lalu, sesetengah pihak membuat tanggapan sebab agamalah menjadikan
wanita terkongkong dan terbelenggu serta dominasi lelaki menjadi amat ekstrim.
Keadaan ini menyebabkan bakat dan potensi yang ada pada wanita tidak
dimanfaatkan secara fitrah atau sebaik-baiknya berasaskan jalur syarak.
Sedangkan, peranan wanita pada zaman Rasulullah SAW tidak sedemikian.
Dalam al-Quran, kisah penolakan manusia terhadap gender berlaku pada
zaman Nabi Lut. Di sini, manfaat kejadian lelaki dan perempuan secara
biologikal tidak dimanfaatkan. Akhirnya, lahir pola gender dalam hubungan manusia
yang dikutuk oleh Allah. Nabi Lut mengajak mereka kembali kepada fitrah.
Apabila keengganan mereka melampaui batasan menyebabkan Allah turunkan musibah
sehingga kaum itu pupus.
Manifestasi sama juga berlaku di Barat pada hari ini yang memberi kesan
pengaruh kepada masyarakat manusia lain. Kegiatan gay dan les-bian
membudaya dan menjadi corak kehidupan masyarakat di Barat. Akibat pola hidup yang
tidak dipandu oleh nilai agama dan isu moral yang dianggap relatif atau
nisbi menyebabkan kegiatan hidup berlaku tanpa pedoman murni. Akhirnya,
ini menjerumuskan kehidupan masyarakat Barat kepada aliran nafsu-nafsi dan
mempertajamkan hubungan lelaki dan perempuan. Keadaan itu menyebabkan
lahirnya gerakan gender atau usaha pembebasan daripada dominasi lelaki
(emansipasi).
Kecenderungan itu akan membawa persaingan sangat sengit sehingga
akhirnya natijah dijadikan manusia berpasangan itu tidak dapat dimanfaatkan.
Lebih parah lagi, corak kekeluargaan di kalangan sesetengah masyarakat Barat
tidak lagi terbina atas asas yang fitrah.
Sebaliknya, semakin subur corak kehidupan kaum sejenis yang mengulangi
semula pengalaman kaum Nabi Lut. Keadaan itu hingga menyebabkan
berbangkit isu genetik di Barat dan mengakibatkan keruntuhan sistem sos**l serta
kekeluargaan pada tahap membimbangkan. Ini juga menyebabkan Aids/HIV
berkembang dan bakal menimbulkan musibah sangat besar kepada umat
manusia.
Kelelakian tidak lagi dilihat sebagai faktor teras dalam membina keluarga.
Keperempuanan pula tidak lagi dilihat sebagai faktor pelengkap kepada
sebuah keluarga cemerlang. Ini bakal mencetuskan krisis kekeluargaan dan
kemanusiaan yang parah kerana terbinanya masyarakat dan terhasilnya
sistem apabila konsep kekeluargaan tidak terbina secara fitrah.
Agama Islam mengajar manusia pentingnya konsep berpasang-pasang
dimanfaatkan secara fitrah. Lelaki atau suami perlu mampu mengenal dan menghargai
potensi, bakat dan kelebihan yang ada pada wanita atau ibu. Hal ini
kerana kelebihan itu amat berguna bagi suami, keluarga dan anak, khususnya
dalam proses mengasuh dan mendidik anak menjadi generasi cemerlang dan
berguna.
Wanita atau ibu juga perlu mampu mengenal dan menghargai potensi, bakat
dan kelebihan yang ada pada lelaki atau suami. Hal ini kerana daya
kepemimpinan suami yang baik sangat diperlukan. Ketangkasan dan sifat berani suami
turut dituntut dalam proses membentuk anak dan generasi tangkas dan
cemerlang.
Rasulullah SAW memberi asas didik yang baik merujuk kepada pengaruh
persekitaran iaitu anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ibu bapa
yang bakal menyediakan persekitaran dan didikan baik supaya mereka kekal dan
terus berada dalam keadaan fitrah.
Lukman al-Hakim dalam surah Lukman, umpamanya, memberikan nasihat
bersifat mendidik kepada anaknya supaya watak yang fitrah itu wujud pada diri
mereka.
Pertama, rasa syukur kepada Allah. Sekiranya ibu bapa dapat menanamkan
rasa syukur yang tinggi kepada anak terhadap rahmah dan nikmat yang
diberi-Nya, mereka akan sentiasa berterima kasih terhadap didikan ibu bapanya.
Kedua, jangan mensyirikkan Allah. Sekiranya ibu bapa mampu memberikan
asas akidah tinggi kepada anaknya dengan sikap tidak mensyirikkan Allah,
bakal membentuk jiwa kehambaan tinggi yang memungkinkan asas patuh, taat,
tunduk dan akur subur dalam diri anak. Kesan ini sekiranya ada, bakal
menjadikan anak yang sentiasa mengambil pertimbangan Allah dalam tingkah laku
hidupnya.
Ketiga, ketaatan melakukan solat sebagai asas mendidik hati anak supaya
tunduk dan mengakui kebesaran serta keperkasaan Allah. Ia supaya amalan
solat memungkinkan berlakunya perubahan diri positif.
Keempat, kasihkan ibu bapa sebagai asas rujuk untuk mengembangkan model
qudwah kerana tanpa adanya rasa kasih terhadap mereka, tidak mungkin
generasi akan datang akan bersikap kasih terhadap ibu bapanya juga. Ia
menyebabkan anak kehilangan adab dan punca rosaknya generasi.

No comments: