"Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui." (Al-Baqarah: 169).
“Wahai orang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidik (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) sehingga menyebabkan kamu menyesali perkara yang kamu lakukan.” (Surah al-Hujurat, ayat 6)
Di kemaskini post pada 31/7/2015 Pada jam 23:40pm Kuala Lumpur

Thursday, June 23, 2011

250 Kesalahan Dalam Membaca Al-Fatihah

http://maramissetiawan.files.wordpress.com/2010/10/al-fatihah.jpg?w=220&h=164

لاَصَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

“Tidak ada sholat bagi seoran yang tidak membaca al-Fatihah” (HR. ‘Ubadah bin Shomit/ Bukhori dan Muslim)
Menurut jumhur ahlul ilmi Al-Fatihah merupakan rukun sholat. Adapun kesalahan dalam al-Fatihah telah berkata Imam an-Nawawi dalam kitab Syarh Shohih Muslim: jika terjadi kesalahan salam al-Fatihah yang merubah makna seperti mendlommahkan atau mengkasrohkan kalimat أَنْعَمْتُِ  (an’amtu/an’amti) atau mengkasrohkan kaf pada kalimat إِيَّاكِ   (iyyaki) maka sholatnya tidak sah. Namun bila tidak merubah makna seperti membaca fathah ba’ pada lafadz dan sebagainya maka dimakruhkan hal itu dan tidak batal sholatnya (lihat fiqh wadlih. Oleh Dr. Muhammad Bakr Ismail, fatwa Ibnu Taimiyyah dalam bab hukum belajar tajwid, dan Syarah Shohih Muslim no. 397)
Keterangan
1. K: Kesalahan Kecil
2. B: Kesalahan Besar

أَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّ جِيْمِ

A. أَعُوْذُ

1. Menebalkan hamzah: o’uudzu (K)
2. Memanjangkan hamzah: aa’uudzu (B)
3. Membaca imalah sughro pada hamzah: e’uudzu (K)
4. Mengganti ‘ain dengan hamzah: auudzu (B)
5. Mengucapkan ‘ain seperti orang jawa: anguudzu (K)
6. Tidak mendlommahkan ‘ain dengan benar: a’oodzu (K)
7. Memanjangkan ‘ain lebih dari dua harokat: a’uuudzu (K)
8. Mengganti dzal dengan dal: a’uudu (B)
9 Mengganti dzal dengan dzo’: a’uudzu (B)

B. بِاللَّهِ

1. Membaca ba’ dengan imalah kubro: bellahi (K)
2. Menghilangkan tasydid lam: bilaahi (B)
3. Menebalkan lam: billaahi (K)
4. Terlalu membuka mulut pada lam: billoohi (K)
5. Membaca lam lebih dari 2 harokat: billaaahi (K)
6. Mengganti هـdengan  ح: billaahi (B)
7. Memanjangkan Ha’: Billaahii (B)
8. Menghilangkan Ha’ : Billaa (B)

C. مِنَ الشَّيْطٰنِ

1. membaca mim dengan imalah kubro: mena (K)
2. Menebalkan nun: mino (K)
3. Meninggalkan tasydid syin: Mina syaithoon (B)
4. Mengganti syin dengan sin: minassaithoon (B)
5. Mengganti ya’ dengan imalah kubro: minasysyaethoon (K)
6. Mengganti tho’ dengan ta’: minasysyaitaan (B)
7. Membaca tho’ lebih dari 2 harokat: minasysyaithoooon (K)
8. Membaca nun dengan imalah kubro: minasysyaithoone (K)
9. Memanjangkan nun: minasysyaithoonii (B)
10. Mengganti nun kasroh dengan dlommah: minasysyaithoonu (B)

D. الرَّ جِيْمِ

1. Menipiskan ro’: arrajiim (K)
2. Memanjangkan ro’: arroojiim (B)
3. Tidak membaca ro’ dengan sempurna: aurojim (K)
4. Mengganti jim dengan gim: arrogiim (B)
5. Membaca jim seperti orang jawa. (K)
6. membaca jim dengan imalah kubro: orrojeem (K)
7. membaca kurang dari 2 harokat: arrojim (B)
8. Membaca jim lebih dari 6 harokat: arrojiiiiiiiim (K)
9. Mengganti mim dengan nun: arrojiin (B)
10. Mengucapkan qolqolah pada mim: arrojiime (K)
Rujukan :

No comments: