"Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui." (Al-Baqarah: 169).
“Wahai orang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidik (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) sehingga menyebabkan kamu menyesali perkara yang kamu lakukan.” (Surah al-Hujurat, ayat 6)
Di kemaskini post pada 31/7/2015 Pada jam 23:40pm Kuala Lumpur

Monday, July 25, 2011

Rahsia kejadian manusia (4)

http://www.hayah.cc/forum/imgcache/11139.png
http://biology.kenyon.edu/slonc/gene-web/sickle_cell_project/shortened%20finger.jpg
Anggota berpasangan dan pasangannya
 
Selanjutnya sisa zat makanan dan kotoran diteruskan ke anggota tubuh yang dipersiapkan untuknya, sebagaimana telah kami sebutkan di atas. Jadi anggota tubuh tersebut sebagai bekas yang menjadi tempat kotoran agar ia tidak tersebar ke dalam tubuh yang membawa akibat menimbulkan penyakit. Kemudian perhatikanlah, apakah anda menemukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya dalam penciptaan tubuh manusia. Penglihatan tidaklah diciptakan kecuali untuk menanggapi pelbagai benda dan bermacam warna. Jika pelbagai warna telah ada, tetapi tidak ada penglihatan yang melihatnya, apakah warna-warna itu ada manfaatnya? Seandainya penglihatan diciptakan tetapi tidak ada cahaya di luar cahaya penglihatan, maka sudah barang tentu penglihatan tidak boleh digunakan.
 
Pendengaran tidaklah diciptakan kecuali untuk menanggapi pelbagai suara. Jika suara-suara telah ada tetapi tidak ada pendengaran yang mendengarnya, maka suara itu tidak ada manfaatnya. Nah, demikian halnya seluruh pancaindera.
 
Renungkanlah tentang beberapa jenis benda yang diciptakan sebagai media di antara pancaindera dan benda-benda lain yang dapat ditanggapi pancaindera, yang tidak sempurna kecuali dengan benda-benda tersebut. Antaranya ialah cahaya dan udara. Jika tidak ada cahaya yang menampakkan benda-benda yang dilihat, maka penglihatan tidak akan boleh melihatnya. Dan jika tidak ada udara yang menyampaikan suara kepada pendengaran, maka pendengaran tidak akan boleh menanggapi suara tersebut.
 
Renungkanlah tentang orang yang tidak mempunyai penglihatan dan pendengaran serta kecacatan yang dideritainya. Sebab ia tidak melihat letak telapak kakinya, tidak mengerti apa yang ada di hadapannya, tidak dapat membezakan pelbagai warna, dan tidak mengetahui datangnya bahaya atau musuh. la juga tidak memiliki jalan untuk mempelajari pelbagai pekerjaan.
 
Adapun orang yang tidak mempunyai pendengaran, maka ia tidak dapat menjiwai percakapan. la tidak dapat menikmati suara yang bagus, lagu-lagu yang merdu dan orang yang mengajak bercakap-cakap merasa jemu terhadapnya. Sementara itu ia tidak boleh mendengar berita-berita dan pelbagai cerita umat manusia, sehingga ia ibarat orang yang tidak ada padahal ia hadir. la bagaikan mayat padahal ia hidup.
 
Adapun orang yang tidak mempunyai akal, maka ia lebih teruk daripada binatang. Kerana itu perhatikanlah, bagaimana anggota-anggota tubuh manusia, dan beberapa sifat yang dengannya manusia boleh menjadi baik, bahawa itu semua dapat menghasilkan dan memenuhi pelbagai keperluannya, serta boleh menyempurnakan segala tujuan-tujuannya? Akan tetapi jika seorang manusia kehilangan sesuatu darinya, maka menjadi cacatlah urusan dirinya dan sungguh besar musibahnya.
 
Siapapun yang diberi cubaan berupa kurang sebahagian anggota tubuhnya atau sebahagian sifat-sifatnya, maka hal itu sebagai pengajaran, bimbingan, dan peringatan atau pemberitahuan tentang kadar nikmat Allah terhadap dirinya dan terhadap orang seumpamanya. Di samping itu agar dengan kesabarannya ia akan mendapatkan bahagian pahala di akhirat.
 
Selanjutnya renungkanlah tentang anggota tubuh manusia yang diciptakan satu-satu, berpasangan, dan tentang hikmah dan ketepatan yang ada padanya. Kepala misalnya, merupakan anggota tubuh yang diciptakan hanya satu. Tetapi kenyataannya kebanyakan pancaindera dikandung oleh kepala itu. Jika di kepala ditambahkan sesuatu anggota lagi, tentu saja memberatkan dan tidak diperlukan. Apabila kepala ada dua bahagian, lalu hanya salah satunya mampu berkata, maka bahagian yang lagi satu sudah tentu tidak diperlukan. Bila seseorang berkata-kata dengan keduanya dengan satu perkataan, maka salah satu tentu merupakan lebihan yang tidak diperlukan. Apabila ia berkata-kata dalam keadaan salah satunya berbeza dengan bahagian yang lain, maka orang yang mendengar tentu tidak mengerti apa yang sebenarnya dikehendaki. Sedangkan pendengar pada umumnya tentu hanya ingin mendengarkan perkataan yang jelas.
 
 
Dua tangan diciptakan dalam keadaan genap atau sepasang. Tidak ada baiknya jika seorang manusia melakukan pekerjaan dengan tangan satu. Sebab, apa yang diusahakan itu tentu mengalami kekurangan. Kerana anda mengetahui cacat yang ada pada orang yang salah satu tangannya lumpuh. Jika ia dibebani sesuatu pekerjaan tentu ia tidak mampu melakukannya dengan baik, dan tidak sesempurna seperti yang dikerjakan oleh orang yang mempunyai dua tangan. Tentang hikmah dua kaki adalah jelas, sebagaimana disebutkan sebelum ini.
 
Renungkanlah tentang cara Allah S.W.T. mempersiapkan alat-alat untuk mengeluarkan suara. Kerongkong laksana saluran paip untuk jalan keluarnya suara. Kemudian lidah, dua bibir, gigi-gigi dan mulut untuk mencetak huruf-huruf. Ingatlah, bahawa orang yang beberapa giginya atau sebahagian besarnya telah rosak, ia tentu cacat dalam berkata.
 
Selanjutnya renungkanlah tentang manfaat kerongkong, iaitu untuk dilalui angin menuju ke paru-paru, kemudian paru-paru itu mengipas hati dengan nafas yang berulang-ulang.
Renungkan juga tentang manfaat lidah, iaitu untuk membalik-balikkan makanan, dan membantu untuk melancarkan makanan dan minuman. Begitu juga manfaat gigi, iaitu untuk membantu melancarkan masuknya makanan.
 
Gigi adalah sebagai sandaran dua bibir, yang menahan keduanya dari dalam mulut. Dengan dua bibir, minuman boleh dihisap, sehingga minuman yang masuk ke dalam perut sesuai dengan tujuan dan kadar yang dikehendaki oleh seseorang. Kemudian bibir itupun laksana pintu.
 
Jadi jelaslah bahawa setiap anggota dari beberapa anggota tubuh manusia yang disebutkan, adalah digunakan untuk beberapa macam keperluan, dan juga untuk pelbagai kepen-tingan. Bila lebih ia akan membawa kesan yang membinasakan dan bila kurang juga berakibat menghancurkan. Itulah ketentuan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.
 
 Hendaklah anda renungkan tentang otak. Jika diperlihatkan, anda tentu akan mendapatinya bahawa sebahagian otak itu mem-bungkus sebahagian yang lain. Hal ini dimaksudkan untuk men-jaganya dari benda-benda lain yang melekat padanya. Dalam pada itu ia ditutup dengan tempurung tengkorak kepala yang ditutupi oleh rarnbut yang berfungsi memperindah kepala. Di  samping itu, juga untuk menghindarkan rasa panas, dingin dan sebagainya yang mungkin saja menggangunya.
 
 Jadi Allah S.W.T. menjaga otak dengan penjagaan yang sangat kukuh. Sebab, Allah Maha Mengetahui bahawa otak memang penting dan berhak dilindungi seperti itu. Kerana ia memang merupakan sumber perasaan. Kemudian renungkanlah, mengapa Allah menyembunyikan hati di dalam dada dan dibungkus dengan pembungkus yang kuat yang memang itu merupakan penutupnya. Allah S.W.T. mengukuhkan dan melindunginya dengan tulang-tulang rusuk, daging dan otot-otot yang ada padanya. Itu semua kerana hati merupakan anggota yang mulia, dan tempat itulah yang sesuai untuknya.
Kerongkong
 
Renungkan juga mengapa Allah S.W.T. menciptakan dua jalan yang ada dalam kerongkong. Yang satu untuk jalan suara, iaitu kerongkong yang sampai ke paru-paru, dan yang lain untuk jalan makanan, iaitu jalan menelan makanan yang sampai ke perut besar. Dalam pada itu Allah menciptakan lapisan yang ada di kerongkong yang berfungsi untuk menghalangi makanan agar tidak sampai ke hati. Kemudian Allah juga menciptakan paru-paru yang berfungsi mengepam hati, tidak pernah lesu dan tidak cacat, mengambil dan mengeluaran nafas tanpa ada kesulitan. Hal demikian dimaksudkan agar suhu panas tidak terpusat di hati saja. Sebab, jika demikian akan mengakibatkan kematian.
 
Selanjutnya Allah S.W.T. mengisi udara dengan angin untuk kepentingan tersebut dan juga untuk kepentingan lain. Hendaklah anda memperhatikan mengapa Allah menciptakan lubang najis berfungsi melepas dan mengekang. Itu bertujuan agar membuang air kecil dan membuang air besar tidak mengalir terus menerus. Sebab kalau demikian akan mengakibatkan kehidupan manusia mengalami kehancuran.
 
Kemudian renungkanlah mengapa Allah membuat daging kedua paha dalam keadaan cukup banyak dan tebal. Itu di-maksudkan agar manusia menggunakannya untuk menjaga rasa sakit ketika duduk di atas tanah kerana biasanya orang yang kurus tubuhnya dan sedikit daging pahanya merasa sakit ketika duduk jika di antara punggungnya dan tanah tidak ada alas sama sekali.
 
Renungkanlah, jika alat kelamin (zakar) lelaki selamanya lemah, bagaimana sperma (air mani) boleh sampai ke tempatpenciptaan janin (rahim) wanita? Jika alat kelamin itu bengkak-bengkak selamanya, lalu bagaimana keadaannya? Bahkan Allah menjadikannya tersembunyi seolah-olah manusia tidak mempunyai nafsu berahi. Renungkanlah, satu perumpamaan yang menggambarkan pengaturan yang baik, iaitu kedudukan tandas, yang dibangun di tempat yang lebih tersembunyi dalam rumah. Oleh kerana itu lubang yang disediakan untuk membuang kotoran manusia dicipta di tempat yang lebih tertutup dari tubuhnya, yang tersembunyi yang mana kedua pahanya bertemu lantas menutupinya dan menyembunyikan alat kelaminnya. Demikian ini khusus pada manusia kerana kemuliaannya.
 
Kemudian renungkanlah tentang penciptaan rambut dan kuku, mengapa keduanya tumbuh memanjang? Sedangkan jika keduanya dipotong atau digunting malah akan menerbitkan keindahan. Keduanya diciptakan tidak diberi deria rasa, sehingga seseorang tidak akan merasa sakit ketika berhias dengan memotong keduanya. Seandainya tidak ada hikmah seperti itu, maka keduanya berada di antara dua hal. Kemungkinan ia dibiarkan saja dalam keadaan semulajadinya. Yang demikian mengakibatkan manusia menjadi buruk penampilannya. Atau boleh jadi dihilangkan. Yang demikian ini menimbulkan rasa sakit pada dirinya.
 
Renungkanlah tentang rambut. Seandainya ia tumbuh di mata, maka akan menjadi butalah penglihatan. Atau tumbuh di mulut, maka akan menghalangi kelancaran masuknya makanan dan minuman. Atau tumbuh di telapak tangan, maka menjadi hilanglah nikmat merasa dan menghalangi beberapa pekerjaan. Atau tumbuh di dalam vagina, maka akan menghalang kelazatan bersenggama. Padahal tempat-tempat itu semua boleh menjadi tempat tumbuhnya rambut. Sungguh Maha Suci Tuhan yang Maha Mengatur lagi Memberi nikmat dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut.
 
Renungkanlah mengapa Allah S.W.T. menciptakan manusia ini pada jalan yang benar dan menjauhi kesalahan dan bahaya. Lalu renungkan juga tentang watak yang diberikan kepadanya. laitu memerlukan makan, minum, bersenggama dan segala pengaturan yang sangat kukuh. Dalam watak manusia, Allah S.W.T. telah menciptakan suatu penggerak yang menghendaki dan mendorong melakukan itu semua.
 
Lapar dan dahaga menyebabkan manusia mencari makanan yang menjadi keperluan hidupnya. Demikian juga minuman yang menjadi sebab bagi kekuatan tubuhnya. Dan tidur yang memulihkan kekuatan tubuh dan mengistirehatkannya. Juga nafsu berahi yang menggerakkan kemahuan bersenggama yang menyebabkan wujud kesinambungan keturunan umat manusia. Seandainya manusia mencari makanan dan minuman kerana ia mengerti bahawa demikian itu keperluannya, sedangkan ia tidak mempunyai pendorong yang mengajak ke arah itu dan wataknya sendiri, tentu saja ia sibuk mencari keperluan-keperluannya. Akibatnya kekuatan yang ada menjadi hilang dan ia mengalami kehancuran. Seperti perumpamaan seseorang terkadang memerlukan kepada ubat yang ia benci, sedangkan ubat membawa pengaruh bagi kesihatannya. Tetapi tidak ada watak pada dirinya yang mendorong untuk mendapatkan ubat, lalu ia menolaknya, maka boleh jadi ia jatuh sakit atau mati.
 
Demikian halnya jika seorang manusia boleh melakukan tidur dan memasukkan hakikat tidur itu pada tubuhnya dengan kemahuannya sendiri, maka ia akan selalu sibuk melakukan pelbagai kepentingannya tanpa tidur. Yang demikian itu akan menjadikannya tubuhnya mendapat mudarat lantaran kepayahan dan keletihan.
 
Seperti itu juga kalau kemahuan bersenggama kerana hanya ingin mendapatkan anak, maka akan terputuslah keturunan. Sebab, akan timbul pelbagai penyebab yang menghalanginya.
 
Kemudian perhatikanlah, mengapa Allah S.W.T. mencipta-kan sesuatu yang menggerakkan manusia untuk mencapai pelbagai faedah yang merupakan watak nalurinya. Renungkanlah kekuatan-kekuatan manusia diatur rapi, kukuh lagi menakjubkan. Tubuh dengan segala isinya laksana istana raja, yang di dalamnya ada pengiring, pengawal dan rakyat yang diserahi rumah tersebut. Salah seorang ditugaskan untuk melaksanakan segala keperluan pengiring dan pengawal, dan juga menyediakan keperluan mereka. Ada juga yang ditugaskan menerima barang dan menyimpannya hingga datang waktu mengolah dan mempersiapkannya. Ada pula yang diberi tugas memperbaiki dan mempersiapkan segala keperluan, dan tugas memperbaiki ini lebih istimewa daripada tugas sebelumnya. Ada lagi yang bertugas membersihkan kotoran-kotoran dan membuangnya dari dalam istana.
 
Raja dalam perumpamaan ini adalah Pencipta yang Maha Mengetahui. Istana adalah tubuh manusia. Sedangkan pengiring dan pengawal adalah anggota tubuh. Rakyat adalah empat jenis kekuatan iaitu hati, akal, kekuatan ingatan dan nafsu marah.
 
Bagaimana pendapat anda jika seorang manusia dikurangi kekuatan ingatannya, bagaimana kedudukannya? la tentu tidak ingat terhadap segala yang memberi manfaat kepadanya dan segala apa yang membahayakan dirinya. Ia tidak ingat kepada apa ia keluarkan, apa saja yang ia datangkan, apa yang ia berikan, apa yang ia terima, apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, apa yang ia katakan, dan apa yang telah dikatakan padanya.
 
la tidak ingat kepada suatu lintas jalan, meski ia telah me-lintasinya. la juga tidak ingat kepada orang yang pernah berbuat baik kepadanya, berbuat buruk terhadapnya. la tidak ingat kepada orang yang pernah memberi manfaat kepadanya, orang yang membahayakan kepadanya, tidak ingat pula kepada ilmu sekalipun pernah ia pelajari, dan ia juga tidak boleh mengambil manfaat dengan penelitiannya. Juga tidak mampu mengambil pelajaran dari orang yang terdahulu.
 
 Perhatikanlah nikmat-nikmat tersebut, bagaimana fungsi salah satu darinya. Lalu bagaimana fungsi seluruhnya. Dan lebih menghairankan daripada nikmat kekuatan ingatan atau hafalan adalah nikmat lupa. Sebab seandainya tidak ada nikmat lupa, maka manusia tidak boleh merasa tenteram dari bencana. Rasa menyesal tidak boleh berkurang darinya, rasa iri hati tidak boleh hilang, dan dari segala kenikmatan dunia bila ia ingat bahayanya yang mengerikan tentu ia tidak akan mahu menikmatinya. la tidak mungkin dapat melenyapkan kelalaian orang zalim, atau orang yang iri hati atau orang yang bertujuan memberi bahaya. Perhatikanlah, mengapa Allah S.W.T. menjadikan daya kekuatan ingatan dan kelalaian (sifat lupa) pada manusia, padahal keduanya berlawanan? Dan dari keduanya pula Allah S.W.T. menjadikan beberapa kemaslahatan padanya. Lalu perhatikan juga tentang sesuatu yang khusus pada manusia, sedangkan binatang tidak diberinya, iaitu perasaan malu. Seandainya manusia tidak diberi rasa malu, sudah tentu kesalahan tidak dimaaikan, undangan tidak dipenuhi, tamu tidak dijamu, kejahatan. tidak ditinggalkan, bahkan kebanyakan dari kewajipan agama itu dilaksanakan kerana rasa malu terhadap sesama manusia. Dan juga kerana rasa malu segala amanah ataupun sesuatu yang diminta untuk disimpan dikembalikan, hak kedua orang tua dan lainnya selalu ditegakkan, membenci perbuatan buruk dan sebagainya. Kerana itu perhatikanlah, alangkah besarnya fungsi dari nikmat yang berupa perasaan malu ini.
Rujukan:

No comments: