"Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui." (Al-Baqarah: 169).
“Wahai orang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidik (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) sehingga menyebabkan kamu menyesali perkara yang kamu lakukan.” (Surah al-Hujurat, ayat 6)
Di kemaskini post pada 31/7/2015 Pada jam 23:40pm Kuala Lumpur

Thursday, July 7, 2011

Ungkapan cinta kepada seseorang,berikut jawapannya.
Anas bin Malik meriwayatkan bahawa seseorang berada di sisi Nabi lalu ada orang lewat.Orang yang di sisi Nabi berkata,"Wahai Rasulullah,sungguh aku mencintai orang itu,"Nabi kemudian bersabda kepadanya,"Apakah kamu sudah memberitahukannya?"Dia menjawab,"Belum,"Beliau bersabda,"Beritahukanlah kepadanya,"Orang itu pun menghampirinya dan mengatakan:


 Innii uhibbuka fillaah .. maksudnya "Sungguh aku mencintaimu kerana Allah."


Orang yang maksudkan menjawab;


Ahabbakal-ladzii ahbabtanii lahu .. maksudnya "Semoga Zat yang telah menjadikan engkau mencintaiku kerana-Nya(Allah)mencintaimu."(HR Abu Dawud(4460)


Alloohummar-zuq-nii hubbaka wa hubba man yanfa'unii hubbuhu 'indak.Alloohumma maa rozaq-tanii mimmaa uhibbu faj-'alhu quwwatan lii fiimaa tubib.Alloohumma wa maa zawayta'anii mimmaa uhibbu faj-'alhu farooghon lii fiimaa tuhibb.


maksudnya "Ya Allah kurniakanlah kepadaku kecintaan-Mu dan kecintaan orang cintanya bermanfaat bagiku di sisi-Mu.Ya Allah,jadikanlah aa pun yang aku cintai dan telah Engkau kurniakan kepadaku sebagai kekuatan bagiku untuk dapat melakukan sesuatu yang Engkau cintai.Ya Allah,jadikanlah apa pun yang aku cintai dan telah Engkau jauhkan dariku sebagai kesempatan bagiku untuk bisa melakukan sesuatu yang Engkau cintai"(HR TIRMIZI 3413)

No comments: