"Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui." (Al-Baqarah: 169).
“Wahai orang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidik (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) sehingga menyebabkan kamu menyesali perkara yang kamu lakukan.” (Surah al-Hujurat, ayat 6)
Di kemaskini post pada 31/7/2015 Pada jam 23:40pm Kuala Lumpur

Saturday, March 17, 2012

10 Layanan Allah SWT terhadap orang beriman

http://peribadirasulullah.files.wordpress.com/2012/03/d8b7c2a7d8b8e2809ed8b8e280a6d8b7dabed8b7c2add8b7c2a7d8b7c2a8d8b8cb86d8b8e280a0d8b8d9bed8b8d9b9d8b7c2a7d8b8e2809ed8b8e2809ed8b8e280a1.jpg?w=300
Barangsiapa yang dikeluarkan daripada kumpulan orang beriman dan pembelaan Allah Ta'ala, maka dia telah kehilangan semua kebaikan yang berkenaan dengan iman, yang telah diatur oleh Allah dalam kitabNya.
Kebaikan itu terdiri dari seratus butir, yang setiap butirnya lebih baik dari dunia dan seisinya. Butiran tersebut akan mendatangkan;
1 - Pahala yang besar
"Dan Allah akan memberi orang-orang yang beriman pahala yang amat besar." (Surah An-Nisa' : Ayat 146)
2 - Mendapat pembelaan
"Sesungguhnya Allah akan membela mereka yang beriman." (Surah Al-Hajj : Ayat 38)
3 - Didoakan oleh para malaikat
"(Malaikat-malaikat) yang memikul 'Arsy dan malaikat yang berada di sekililingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepada-Nya serta memohon ampun bagi orang-orang yang beriman (seraya mengucapkan): "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang bernyala-nyala." (Surah Al-Mukmin : Ayat 7)
4 - Mendapat pertolongan dari Allah
"Allah Pelindung orang-orang yang beriman ......." (Surah Al-Baqarah : Ayat 257)
5 - Mendapat sokongan para malaikat
"(Ingatlah), ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, "Sesungguhnya Aku bersama kamu, maka teguhkanlah (pendirian) orang-orang yang telah beriman," ......." (Surah Al-Anfaal : Ayat 12)
6 - Darjat, rezeki dan ampunan di sisi Allah
" ....... Padahal kemuliaan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang mu'min, tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui. " (Surah Al-Munafiqun : Ayat 8)
7 - Mendapat perlindungan Allah
" ....... dan sesungguhnya Allah beserta orang-

No comments: