"Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui." (Al-Baqarah: 169).
“Wahai orang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidik (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) sehingga menyebabkan kamu menyesali perkara yang kamu lakukan.” (Surah al-Hujurat, ayat 6)
Di kemaskini post pada 31/7/2015 Pada jam 23:40pm Kuala Lumpur

Monday, March 23, 2015

Rukun tareqat Enam perkara
Pertama iaitu wajib berilmu iaitu Ilmu Usuluddin,tasawuf,fiqh yakni mengetahui segala hukum-hukum yang takluk pada agama islam iaitu ,mengerjakan suruhan Allah taala dan menghentikan larangan Allah taala.

Kedua iaitu pengasih dan penyayang dan penyantun yakni lapang hati tidak pemarah dan pembengis

Ketiga sabar atas segala cubaan yakni sabar mengerjakan taat dan menghentikan segala maksiat

Keempat Ikhlas pada segala amal yakni bukanlah dia beribadat mengharapkan syurga ataupun takut kepada neraka,bahkan dia beribadah bukanlah mengharapkan puji dan wang ringgit.Tegasnya dalam amal ibadah dikerjakan kerana keredhaan Allah taala.

Kelima redha dengan
segala yang takdirkan Allah taala diatas dirinya baik atau buruk.

Keenam Berakhlak yakni berkelakuan baik dalam segala Hal.

No comments: