"Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui." (Al-Baqarah: 169).
“Wahai orang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidik (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) sehingga menyebabkan kamu menyesali perkara yang kamu lakukan.” (Surah al-Hujurat, ayat 6)
Di kemaskini post pada 31/7/2015 Pada jam 23:40pm Kuala Lumpur

Saturday, June 11, 2011

33 Larangan Rasulullah SAW terhadap wanita


http://4.bp.blogspot.com/_dbpqSvXGtrc/TJd5F-JHXmI/AAAAAAAAAH0/wpGO4fSnJXo/s1600/983-099-534-8.jpg
Kandungan Larangan :
 1. WANITA MENDEDAHKAN AURAT
 2. WANITA BERPAKAIAN MENYERUPAI LELAKI
 3. WANITA BERGAUL BEBAS DENGAN LELAKI BUKAN MUHRIM
 4. WANITA BERSALAMAN DENGAN LELAKI BUKAN MUHRIM
 5. WANITA BERPAKAIAN MENYERUPAI ORANG KAFIR
 6. WANITA MENYAMBUNG RAMBUT
 7. WANITA MENCABUT, MENCUKUR ATAU MENIPISKAN ALIS
 8. WANITA MENGIKIR GIGI
 9. WANITA MELAKUKAN TATO
 10. WANITA MELIHAT AURAT SESAMA WANITA ATAU BERGABUNG DALAM SATU PAKAIAN
 11. WANITA MELAKUKAN MUSAHAQAH (LESBIAN)
 12. WANITA MEMAKAI WANGIAN AGAR DKAGUM ORANG LAIN
 13. WANITA MEMASUKI PUSAT RAWATAN KECANTIKAN AWAM
 14. WANITA BERKHALWAT DENGAN LELAKI BUKAN MUHRIM
 15. WANITA TIDAK MELAYANI KEHENDAK SUAMI
 16. WANITA MENCERITAKAN RAHSIA HUBUNGAN SUAMI-ISTERI KEPADA ORANG LAIN
 17. WANITA MENERIMA TETAMU BUKAN MUHRIN TANPA IZIN SUAMI
 18. WANITA KELUAR RUMAH TANPA IZIN SUAMI
 19. WANITA MEMBENCI DAN MENYAKITI HATI SUAMI
 20. WANITA MENGINGKARI PERINTAH SUAMI YANG BAIK
 21. WANITA BERMUSAFIR TANPA MUHRIM ATAU SUAMI
 22. WANITA MENCERIKAN SIFAT WANITA LAIN KEPADA SUAMINYA
 23. WANITA PUASA SUNAT TANPA IZIN SUAMINYA
 24. WANITA MENGINFAK HARTA SUAMI TANPA IZINNYA
 25. WANITA KUFUR TERHADAP KEBAIKAN SUAMI
 26. WANITA MENYUMPAHI ANAK
 27. WANITA MEMAKSA SUAMI MENCERAIKANNYA
 28. WANITA MEMAKAI PAKAIAN MAS DENGAN SOMBONG DAN MEGAH
 29. WANITA MENYAKITI JIRAN TETANGGA
 30. WANITA MENCAKAR DAN MEROBEK PAKAIAN KETIKA MENDAPAT MUSIBAH
 31. WANITA MERATAPI KEMATIAN
 32. WANITA BERKABUNG ATAS KEMATIAN SESEORANG MELEBIHI TIGA HARI
 33. WANITA MENZIARAHI KUBUR DIIRINGI TANGISAN
"Jika seorang isteri solat lima waktu dengan istiqamah dan taat serta tidak menderhaka kepada suaminya, maka Allah SWT mempersilakan masuk Syurga dari pintu mana yang ia suka."
Mafhum sabda Rasulullah SAW diatas dapat disimpulkan bahawa sebahagian besar kaum hawa akan terdedah kepada kebinasaan disebabkan mencuaikan dirinya sebarang tanggungjawab agama, keluarga dan dalam masyarakat.
Bagi membentuk peribadi wanita soleh sangat perlu mengetahui segala larangan agama yang berkaitan dengan kaum hawa. jesteru itu, betapa bertuahnya wanita bahkan lelaki pun yang mampu menjauhi larangan Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian sehingga dapat mengelakkan diri dari seksa neraka. Buku ini membantu anda mengelakkan seksa bagi mendapatkan pahala. Insyallah....
ILMU penyuluh hidup, AMAL bekalan perjalanan & AKHLAK hiasan jiwa & peribadi menuju destinasiAKHIRAT yang sudah pasti.

10 Golongan Yang Allah SWT Tidak Suka Termaktub Dalam Al-Quran

http://i228.photobucket.com/albums/ee305/adikcik_izan/tandahatimati2.jpg
( ان الله لايحب المعتدين ) (3).
1-Surah Al-Baqarah, ayat : 190.  Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, Karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
( والله لايحب كل كفار اثيم ) (4).
2-Surah Al-Baqarah, ayat : 276.  Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah[177]. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa[178].
[177]  yang dimaksud dengan memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang Telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya.
[178]  maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan riba dan tetap melakukannya.
( والله لايحب الظالمين ) (5).
3-Surah Ali Imran, ayat :57.  Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, Maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan Sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.
( ان الله لايحب من كان مختالاً فخوراً ) (6).
4-Surah An-Nisa', ayat : 36.  Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh[294], dan teman sejawat, ibnu sabil[295] dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri,
[294]  dekat dan jauh di sini ada yang mengartikan dengan tempat, hubungan kekeluargaan, dan ada pula antara yang muslim dan yang bukan muslim.
[295]  Ibnus sabil ialah orang yang dalam perjalanan yang bukan ma'shiat yang kehabisan bekal. termasuk juga anak yang tidak diketahui ibu bapaknya.
( ان الله لايحب من كان خواناً أثيماً ) (7).
5-Surah An-Nisa'. ayat : 107.  Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa,
( والله لايحب المفسدين ) (8).
6-Surah Al-Maidah, ayat : 64.  Orang-orang Yahudi berkata: "Tangan Allah terbelenggu"[426], Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu[427] dan merekalah yang dila'nat disebabkan apa yang Telah mereka katakan itu. (Tidak demikian), tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka; dia menafkahkan sebagaimana dia kehendaki. dan Al Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka. dan kami Telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. setiap mereka menyalakan api peperangan Allah memadamkannya dan mereka berbuat kerusakan dimuka bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan.
[426]  maksudnya ialah kikir.
[427]  kalimat-kalimat Ini adalah kutukan dari Allah terhadap orang-orang Yahudi berarti bahwa mereka akan terbelenggu di bawah kekuasaan bangsa-bangsa lain selama di dunia dan akan disiksa dengan belenggu neraka di akhirat kelak.
( انه لايحب المسرفين ) (9).
7-Surah Al-Anam, ayat : 141.  Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
( ان الله لايحب الخائنين ) (10).
8-Surah Al-Anfal, ayat : 58.  Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.
( انه لايحب المستكبرين ) (1).
9-Surah An-Nahl, ayat : 23.  Tidak diragukan lagi bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong.
( ان الله لايحب الفرحين ) (2).
10-Surah Al-Qasas, ayat : 76.  Sesungguhnya Karun adalah termasuk kaum Musa[1138], Maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami Telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. (Ingatlah) ketika kaumnya Berkata kepadanya: "Janganlah kamu terlalu bangga; Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri".
[1138]  Karun adalah salah seorang anak paman nabi Musa a.s.
Rujukan :