"Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui." (Al-Baqarah: 169).
“Wahai orang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidik (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) sehingga menyebabkan kamu menyesali perkara yang kamu lakukan.” (Surah al-Hujurat, ayat 6)
Di kemaskini post pada 31/7/2015 Pada jam 23:40pm Kuala Lumpur

Friday, April 1, 2011

15 Anggapan keliru

15 Anggapan keliru

Allah s.w.t telah menciptakan manusia tanpa main-main.Ada maksud dan tujuan mengapa manusia diciptakan.Namun sayang sekali,begitu ramai manusia yang memiliki anggapan-anggapan yang keliru dalam menjalani kehidupan ini Al-Qur'an mengemukakan tentang hal ini.

1.Iman Tidak Diuji.
2.Tanpa Pertanggungjawabkan.
3.Penjahat mengira beriman.
4.Hanya ada kehidupan dunia.
5.Kedengkian tidak diketahui Allah .
6.Selain Allah sebagai penolong.
7.Masuk syurga tanpa jihad dan sabar.
8.Mujahid dikira mati.
9.Terlepas dari seksa Riya.
10.Allah lengah dalam menyeksa.
11.Allah menyalahi janji.
12.Bakhil itu baik.
13.Orang kafir bersatu.
14.Harta dan anak di anggap kebaikan.
15.Allah tidak mendengarIman Tidak Diuji.
Ramai manusia yang mengaku beriman kepada Allah s.w.t sekadar untuk mendapa status sebagai seorang mukmin dan menarik simpati kam muslimin,padahal Allah s.w.t. tidak akan mengakui keimanannya,sebagaimana firman-Nya,


“Dan di antara manusia ada yang berkata,”Kami beriman kepada Allah dan hari akhir,’padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.”(al-Baqarah:8)

Mereka tidak tahu bahawa iman pasti akan mendapatkan ujian agar mampu dibuktikan oleh keimanannya.Allah s.w.t berfirman,

“Apakah manusia mengira bahawa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan,’Kami telah beriman,’dan mereka tidak diuji?Dan sungguh,Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka,maka Allah pasti menge-tahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang dusta.”(al-Ankabuut:2-3)

Dalam kaitan dengan ujian,yang tidak boleh disalahfahami adalah bahawa ujian itu tidak hanya berupa hal-hal yang tidak menyenangkan,tetapi juga sesuatu yang menyenangkan.Allah s.w.t. berfirman,

“Setiap bernyawa akan merasakan mati.Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cubaan.Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada Kami.”(al-‘Anbiyaa:35)


Tanpa pertanggungjawapkan


Kekeliruan manusia yang sangat tidak dapat diubah atau diperbaiki lagi dalam kehidupan ini adalah menganggap bahawa apa yang dilakukannya di dunia ini tidak ada pertanggungjawakan dalam kehidupan akhirat.Allah s.w.t. berfirman,

“Maka apakah kamu mengira bahawa Kami menciptakan kamu main-main(tanpa ada maksud)dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?”(al-Mu’minuun:115)

Di dalam ayat lain,Allah s.w.t berfirman,

“Apakah manusia mengira,dia akan dibiarkan begitu saja(tanpa pertanggungjawaban)?”(al-Qiyaamah:36)

Kerana manusia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah swt,maka setiap manusia berada dalam pengawasan-Nya tidak hanya gerak gerinya yang kelihatan,tetapi juga kata hatinya yang sangat tersembunyi.Allah swt berfirman,

“Tidakkah engkau perhatikan,bahawa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada dibumi?Tidak ada pembicaraan rahsia antara tiga orang,melainkan Dialah yang keempat.Dan tidak ada lima orang,melainkan Dialah yang keenamnya.Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak,melainkan Dia pasti ada bersama mereka pada hari Kiamat apa yang  telah mereka kerjakan.Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”(al-Mujaadalah:7)

Penjahat Mengira Beriman

Di dunia ini,ramai orang yang melakukan kejahatan,namun dia berusaha untuk menutupi kejahatannya itu.Caranya adalah dengan berpura-pura seperti orang beriman yang dapat menunjukkan kesolehan.Oleh kerana itu,anggapan mereka yang demikian merupakan anggapan yang sangat keliru.Allah s.w.t menegaskan hal ini dalam firman-nya,

“Apakah orang-orang yang melakukan itu mengira bahawa Kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan,iaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka?Alangkah buruknya penilaian mereka itu.”(al-Jaatsiyah:21)

Mereka yang melakukan kejahatan itu berani mengaku beriman kerana mereka memiliki anggapan yang keliru,yakni menganggap bahawa mereka itu luput dari azab Allah s.w.t sebagaimana firman-Nya,

“Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan  itu mengira bahawa mereka akan luput dari(azab)Kamu?Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu!Barangsiapa mengharap pertemuan dengan Allah,maka sesungguhnya waktu(yang dijanjikan) Allah pasti dating.Dan Dia Yang Maha Mendengar Maha mengetahui.”(al-Ankabuut:4-5)

Hanya Ada kehidupan dunia
Percaya adanya kehidupan akhirat merupakan sesuatu yang sangat penting,namun begitu ramai manusia yang memiliki anggapan keliru,mereka menduga bahawa kehidupan ini hanya berupa kehidupan didunia sahaja.Allah swt.berfirman,

“Dan mereka berkata,”Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia sahaja,kita mati dan kita hidup,dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa,’Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu,mereka hanyalah menduga-duga sahaja.Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat Kami yang jelas,tidak ada bantahan mereka selain mengatakan,’Hidupkanlah kembali nenek moyang kami,jika kami orang yang benar.”(Al-Jaatsiyah:24-24)

Insyaallah akan bersambung

62 Amalan membuka pintu Syurga

http://1.bp.blogspot.com/_BddSM12Bn2E/TD0U9II9cxI/AAAAAAAAA-0/OfBoluby31M/s400/62_Amalan_Pembuka_Pintu_Surga.jpg
 1. Mengucap 2 Kalimah Shahadah dan beramal dengannya.
 2. Membaca Surah Al-Mulk.
 3. Membaca Surah Al-Ikhlas.
 4. Mengucap Tasbih, zikir dan takbir.
 5. Membaca doa selepas berwuduk.
 6. Membaca doa masuk bandar/pasar.
 7. Memohon atau berdoa untuk memasuki Syurga.
 8. Bertaubat kepada Allah SWT.
 9. Menunaikan solat sunat rawatib.
 10. Menunaikan solat sunat wuduk.
 11. Memperbanyakkan sujud kepada Allah SWT.
 12. Menunaikan solat-solat sunat diwaktu malam.
 13. Sentiasa ke masjid untuk beribadat kepada Allah SWT.
 14. Membina masjid/ Rumah Allah SWT.
 15. Menjawab seruan Azan.
 16. Berpuasa.
 17. Berusaha mendapatkan Haji Mabrur.
 18. Berjihad di Jalan Allah SWT.
 19. Memberi nafqah di Jalan Allah SWT.
 20. Bersedekah.
 21. Memberi pertolongan kepada mereka yang dalam kesusahan.
 22. Membuang sesuatu yang menghalang laluan orang awam.
 23. Berbelas kasihan kepada binatang.
 24. Menanggung perbelanjaan anak-anak yatim.
Untuk maklumat sepenuhnya sila bila buku tersebut.
saya hanya mampu menyenaraikan amalam tersebut dari apa yang saya dapat dalam internat sahaja. Insya Allah saya akan cuba mendapatkan buku tersebut. Atau jika anda sudah memiliki buku tersebut tolong sempurnakan tulisan ini.

Masa untuk membuka topeng Muhammad

Time to Unmask Mohammed

Geert Wilders -- hero of free speech 
Terjemahan Google
Geert Wilders adalah seorang ahli parlimen di Belanda. Beliau adalah Ketua Parti untuk Kebebasan (PVV). Artikel ini diterbitkan di majalah mingguan Belanda "HP / De Tijd" tarikh 30 Mac 2011.
Sisa Untuk membuka kedok Muhammad
Dari meja Geert Wilders on Thu, 2011/03/30 00:12
Untuk mengetahui mengapa Islam adalah satu bahaya fana tidak boleh hanya mempertimbangkan Quran tetapi juga watak Muhammad, yang dikandung Quran dan keseluruhan Islam.
Quran bukan hanya buku. Muslim percaya bahawa Allah sendiri menulis itu dan bahawa itu didiktekan kepada Muhammad dalam versi asli, Umm al-Kitab, yang disimpan di atas meja di syurga. Akibatnya seseorang tidak boleh berdebat dengan isinya. Siapa yang berani untuk tidak bersetuju dengan apa yang Allah sendiri telah ditulis? Ini menjelaskan banyak dari perilaku muslim, dari kekerasan jihad untuk kebencian dan penganiayaan terhadap orang-orang Yahudi, Kristian dan non-Muslim dan murtad. Apa yang kita di Barat sebagai perkara biasa, adalah perkara biasa bagi Islam.
Masalah kedua diatasi dengan Islam adalah sosok Muhammad. Dia bukan sembarang orang. Dia adalah al-insan al-kamil, manusia sempurna. Untuk menjadi seorang Muslim harus melafazkan Syahadah (Pengakuan Iman Muslim). Dengan mengucapkan satu Shahada bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang boleh disembah kecuali Allah, dan satu bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan utusan.
Al-Quran, dan kerananya Allah, menetapkan bahawa kehidupan Muhammad harus ditiru. Konsekuensi dari hal ini adalah menghebohkan dan dapat disaksikan setiap hari.
Ada banyak analisis kewarasan mental Muhammad. Terlepas dari semua kajian yang sedia, jarang disebutkan atau diperdebatkan. Ini adalah taboo untuk membincangkan hakikat sebenarnya dari manusia yang satu setengah bilion umat Islam di seluruh dunia menganggap sebagai seorang nabi suci dan contoh yang harus diikuti. tabu Yang harus dilanggar di Barat, dan di sini di Belanda.
Ali Sina merupakan bekas Iran-Muslim yang mendirikan organisasi untuk murtad Islam Faith Freedom International. Dalam buku terbarunya ia berpendapat bahawa Muhammad adalah seorang narsisis, pedofilia, pembunuh massal, pengganas, seorang yg membantah perkahwinan, bandot, seorang pemimpin sekte, orang gila, pemerkosa, penyiksa, pembunuh dan looter sebuah. Sina telah menawarkan 50.000 dolar bagi yang bisa membuktikan sebaliknya. Tidak ada yang mendakwa hadiah belum. Dan tak heran, sebagai gambaran yang didasarkan pada teks-teks Islam sendiri, seperti hadis, gambaran kehidupan Muhammad dari kesaksian sezaman.
Muhammad sejarah adalah pemimpin buas sekumpulan perompak dari Madinah. Tanpa keberatan mereka dijarah, diperkosa dan dibunuh. Sumber menggambarkan pesta pora dari kekejaman di mana beratus-ratus tekak orang dipotong, tangan dan kaki dipotong, mata dipotong, semua suku dibantai. Contohnya adalah kehancuran dari suku Kurayza Yahudi di Madinah 627. Salah satu daripada mereka yang dipotong kepala mereka adalah Muhammad. Para wanita dan anak-anak dijual sebagai budak. Dihadapkan dengan kegilaan pengganas Islam saat ini, tidaklah sukar untuk mencari tahu di mana gila berasal dari.
Di Vienna hak-hak wanita aktivis Sabaditsch-Wolff Elisabeth baru-baru ini dihukum untuk membayar denda untuk menghina agama dengan memanggil Muhammad pedofilia. Namun, itu adalah kebenaran. Banyak hadis mengandungi kesaksian oleh isteri kesayangan Muhammad, anak Aisyah isteri. Aisha harfiah berkata: "Nabi itu berkahwin ketika aku berusia enam tahun, dan melakukan hubungan dengan saya ketika saya berumur sembilan tahun."
Menurut Theophanes sejarawan (752-817) Muhammad adalah epilepsi. krisis epilepsi kadang-kadang disertai dengan halusinasi, bentuk keringat dahi dan mulutnya berbusa, gejala sangat yang Muhammad dipaparkan selama visi nya.
Dalam bukunya "Muhammad yang lain" (1992) yang dr psikolog Flemish. Herman Somers menyimpulkan bahawa dalam empat puluhan "nabi" mula menderita acromegaly, suatu keadaan yang disebabkan oleh tumor pada kelenjar pituitary, sebuah organ kecil yang terletak tepat di bawah otak. Ketika tumor pada kelenjar pituitary menyebabkan terlalu banyak tekanan di dalam otak, orang-orang mulai melihat dan mendengar hal-hal yang tidak ada. Somers psikopatologis diagnosis tentang keadaan Muhammad adalah: penderitaan halusinasi organik dengan ciri-ciri paranoid.
Para sejarawan perubatan Jerman Armin Geus berbicara tentang skizofrenia halusinasi paranoid. Sebuah analisis yang serupa boleh didapati dalam buku "Kes Perubatan Muhammad" oleh doktor Dede Korkut.
Dalam bukunya "Psikologi Mohammed: Di dalam Otak seorang nabi" Dr Masud Ansari panggilan Muhammad telah "personifikasi sempurna dari psikopat yang berkuasa." Muhammad keperibadian paranoid terlipat dengan kompleks rendah diri dan kecenderungan megalomaniak. Dalam empat puluhan ia mulai mendapat penglihatan yang mengarah dia percaya bahawa dia memiliki misi kosmis, dan tidak ada menghentikannya.
Kebenaran tidak selalu menyenangkan atau benar secara politik. Atas dasar kajian tersebut di atas dapat dikatakan bahawa kredo Islam mewajibkan satu setengah bilion orang di seluruh dunia, termasuk yang hidup satu juta di Belanda, untuk mengambil Muhammad sebagai contoh mereka. Tidak ada jalan kembali satu kali telah menjadi seorang Muslim. Untuk meskipun pasal 18 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahawa setiap orang mempunyai hak untuk "menukar agama atau kepercayaan," dalam Islam ada hukuman mati untuk meninggalkan iman.
Siapapun yang suara kritikan Islam dan Muhammad adalah dalam bahaya peribadi kubur - seperti yang saya alami. Dan sesiapa cuba untuk melarikan diri dari pengaruh Islam dan Muhammad risiko kematian. Kita tidak boleh terus menerima keadaan ini. Sebuah debat awam tentang hakikat dan karakter Muhammad dapat memberikan wawasan dan sokongan untuk umat Islam di seluruh dunia yang ingin meninggalkan Islam.
Murtad adalah pahlawan dan lebih dari yang pernah mereka pantas menyokong kebebasan mencintai orang di seluruh dunia. Parti politik tidak boleh bermain dalam hal ini. Sudah saatnya bagi kita untuk membantu orang-orang dengan mengekspos Muhammad.
Geert Wilders adalah seorang ahli parlimen di Belanda. Beliau adalah Ketua Parti untuk Kebebasan (PVV). Artikel ini diterbitkan di majalah mingguan Belanda "HP / De Tijd" tarikh 30 Mac 2011.
Geert Wilders is an MP in the Netherlands. He is the Chairman of the Party for Freedom (PVV). This article was published in the Dutch weekly magazine “HP/De Tijd” of March 30, 2011.
Time To Unmask Muhammad
From the desk of Geert Wilders on Wed, 2011-03-30 12:12
To know why Islam is a mortal danger one must not only consider the Koran but also the character of Muhammad, who conceived the Koran and the entirety of Islam.
The Koran is not just a book. Muslims believe that Allah himself wrote it and that it was dictated to Muhammad in the original version, the Umm al-Kitab, which is kept on a table in heaven. Consequently one cannot argue with the contents. Who would dare to disagree with what Allah himself has written? This explains much of Muhammadan behaviour, from the violence of jihad to the hatred and persecution of Jews, Christians and other non-Muslims and apostates. What we in the West regard as abnormal, is perfectly normal for Islam.
A second insuperable problem with Islam is the figure of Muhammad. He is not just anyone. He is al-insan al-kamil, the perfect man. To become a Muslim one must pronounce the Shahada (the Muslim creed). By pronouncing the Shahada one testifies that there is no god that can be worshipped except Allah, and one testifies that Muhammad is his servant and messenger.
The Koran, and hence Allah, lays down that Muhammad’s life must be imitated. The consequences of this are horrendous and can be witnessed on a daily basis.
There has been much analysis of Muhammad’s mental sanity. In spite of all the available research, it is rarely mentioned or debated. It is a taboo to discuss the true nature of the man whom one and a half billion Muslims around the world regard as a holy prophet and example to be followed. That taboo must be breached in the West, and here in the Netherlands.
Ali Sina is an Iranian ex-Muslim who established the organisation for apostates of Islam Faith Freedom International. In his latest book he posits that Muhammad is a narcissist, a paedophile, a mass murderer, a terrorist, a misogynist, a lecher, a cult leader, a madman, a rapist, a torturer, an assassin and a looter. Sina has offered 50,000 dollars for the one who can prove otherwise. Nobody has claimed the reward as yet. And no wonder, as the description is based on the Islamic texts themselves, such as the hadiths, the descriptions of Muhammad’s life from testimonies of contemporaries.
The historical Muhammad was the savage leader of a gang of robbers from Medina. Without scruples they looted, raped and murdered. The sources describe orgies of savagery where hundreds of people’s throats were cut, hands and feet chopped off, eyes cut out, entire tribes massacred. An example is the extinction of the jewish Kurayza tribe in Medina in 627. One of those who chopped off their heads was Muhammad. The women and children were sold as slaves. Confronted with the lunacy of Islamic terrorists today, it is not hard to find out where the lunacy comes from.
In Vienna the women’s rights activist Elisabeth Sabaditsch-Wolff wasrecently sentenced to paying a fine for insulting a religion by calling Muhammad a paedophile. However, that is the truth. Numerous hadiths contain testimonies by Muhammad’s favourite wife, the child wife Aisha. Aisha literally says: “The prophet married me when I was six years old, and had intercourse with me when I was nine.”
According to the historian Theophanes (752-817) Muhammad was an epileptic. Epileptic crises are sometimes accompanied by hallucinations, perspiration form the forehead and foaming at the mouth, the very symptoms which Muhammad displayed during his visions.
In his book “The other Muhammad” (1992) the Flemish psychologist dr. Herman Somers concludes that in his forties the “prophet” began to suffer from acromegaly, a condition caused by a tumor in the pituitary gland, a small organ that is situated just below the brain. When the tumor in the pituitary gland causes too much pressure in the brain, people start to see and hear things that are not there. Somers’s psychopathological diagnosis of Muhammad’s condition is: organic hallucinatory affliction with paranoid characteristics.
The German medical historian Armin Geus speaks of a paranoid hallucinatory schizophrenia. A similar analysis can be found in the book “The Medical Case of Muhammad” by the physician Dede Korkut.
In his book “Psychology of Mohammed: Inside the Brain of a Prophet” Dr. Masud Ansari calls Muhammad “the perfect personification of a psychopath in power.” Muhammad had a unhinged paranoid personality with an inferiority complex and megalomaniac tendencies. In his forties he starts having visions that lead him to believe he has a cosmic mission, and there is no stopping him.
The truth is not always pleasant or politically correct. On the basis of the research referred to above it can be argued that the Islamic creed obliges one and a half billion people around the world, including the one million living in the Netherlands, to take Muhammad as their example. There is no turning back once one has become a Muslim. For even though article 18 of the Universal Declaration of Human Rights states that every person has the right to “change his religion or belief,” in Islam there is a death penalty for leaving the faith.
Anyone who voices criticism of Islam and Muhammad is in grave personal danger – as I have experienced. And whoever attempts to escape from the influence of Islam and Muhammad risks death. We cannot continue to accept this state of affairs. A public debate about the true nature and character of Muhammad can provide insight and support to Muslims all over the world who wish to leave Islam.
Apostates are heroes and more than ever they deserve the support of freedom loving people all over the world. Party politics should not be at play in this matter. It is time for us to help these people by exposing Muhammad.
Geert Wilders is an MP in the Netherlands. He is the Chairman of the Party for Freedom (PVV). This article was published in the Dutch weekly magazine “HP/De Tijd” of March 30, 2011.
Rujukan :
http://www.uncoverage.net/

Apabila ulamak menjadi dayus dan cintakan dunia

http://www.uncoverage.net/wp-content/uploads/2010/10/Mohammed-dog.jpg
Berbagai kartun menghina Rasulullah SAW dipaparkan, namun dunia dan pemimpin Islam sudah mati rasa termasuk sebahagian daripada ulamak yang beragama Islam tidak lagi merasakan perbuatan tersebut menghina Islam. Semua pihak  tidak merasakan satu tanggungjawab yang wajib untuk mempertahankan Maruah Rasulullah SAW Dan Agama Allah SWT.

Pintu Syurga Terbuka Luas

http://1.bp.blogspot.com/_BddSM12Bn2E/TD0U9II9cxI/AAAAAAAAA-0/OfBoluby31M/s400/62_Amalan_Pembuka_Pintu_Surga.jpg
Harini ini ramai rakyat Malaysia yang tidak bekerja termasuklah saya sendiri. Peluang itu saya ambil untuk menulis. Tajuk yang saya pilih hari ni ialah Pintu Syurga Terbuka Luas. Sebenarnnya saya ingin bincang sikit berkenaan kepelbagaiab amalan yang perlu kita ambil dan lakukan.
Salah satu persepsi yang perlu diperbetulkan di Malaysia ni ialah, masyarakat sering memandang amal untuk dapat pahala dalam skop yang sempit. Sempit bagimana? Begini, kalau kita tengok orang masih menganggap nak buat baik mesti terikat dengan beberapa benda sahaja. Masjid, anak yaim, quran, solat, puasa,haji dan umrah.
Saya rasa Pemikiran masyarakat kita masih membataskan kebaikan dan amalan kepada beberapa perkara diatas. Saya amat tekejut bila seorang yang saya agak hormati dan telah lama bertugas dalam  pentadbiran agama berkata: Kalau kita nak pahala yang banyak ialah sewaktu kita pergi ke Mekah kita hadiahkan quran ke Masjidil Haram. OOO gitu ke? Kata saya dalam hati. Saya tak dapat jawab sebab saya beliau sedang berucap. Itu salah satu contoh saja.
Satu contoh lagi, saya sering menjumpai orang yang sedang membawa naskah surah yasin yang hendak didermakan kepada masjid sempena kematian ahli keluarga mereka, sedangkan masjid itu telah mempunyai ribuan surah yasin dan jemaahnya tak sampai 50 orang. Sewaktu sebuah masjid di sebuah kampung mahu menggantikan tongkat yang dipegang oleh imam pada hari jumaat, ribuan ringgit didermakan secara terus sedangkan kutipan  derma biasa masjid itu amat daif. Mereka merasakan itulah pahala jariah yang besar kerana imam memegangnya sewaktu baca khutbah. Sebenarnya banyak lagi contoh2 lain yang saya boleh utarakan tetapi takut terlalu panjang pula tulisan ini.
Sebenarnya amalan ibadat amat luas skopnya, yang kaya boleh mencari pahala dengan hartanya, yang bertenaga boleh mencari pahala dengan tenaganya, yang berilmu boleh mencari pahala dengan ilmunya dan begitulah seterusnya. Tajuk ini akan saya sentuh lagi dilain masa kerana amat luas skopnya tapi hari ni saya nak beri penekanan kepada satu benda. Dakwh melalui blog atau web.
Kalau kita lihat, golongan yang banyak menulis blog yang berguna ialah golongan agama sahaja. Kalau adapun golongan bukan berpendidikan agama, mereka akan cuba bercakap pasal agama juga. Mana perginya doktor, engineer, pegawai, business man dll. Mungkin golongan ini akan menjawab, kami tak pandai agama, kalau kami tulis nanti melalut pulak. Betul, awak seorang doktor kalau tulis pasal agama mesti melalut tapi mengapa awak tidak menulis berkaitan kedoktoran.
Mengapa awak membataskan sumbangan kepada tajuk2 kerohanian sahaja? Atau awak boleh menyumbang artikel anda dalam laman blog berasaskan agama. Situasi ini masih amat menyedihkan. Begitu juga orang kaya yang ingin menderma, mengapa tidak mendermakan wang anda untuk membina web yang canggih, yang menjadi rujukan masyarakat. Web yang mengandungi maklumat agama, kedoktoran,kaunseling, panduan keselamatan dll. Laman web seperti ini hampir tiada di dalam bahasa Melayu.
Kesedaran ini amat meluas didalam masyarakat Arab. Berbagai lamn web yang besar2 diasaskan oleh dermawan2 yang memahami islam yang dinamik. Tengok saja laman web Dr Yusuf Qardawi, web islam online dan terlalu banyak untuk disenaraikan. Dalam laman islam online ada doktor-doktor pakar yang sedia memberi nasihat secara online mengikut jadual tertentu.
Selain itu dermawan arab juga sanggup membeli hakcipta buku-buku untuk mereka berikan peluang download percuma dalam internet. Macam-macam buku yang dulunya amat sukar untuk diperolehi tetapi kini berada dihujung jari penyelidik. Maklumat mengenai kesihatan, perniagaan, pendidikan dan semua bidang dapat diambil dengan mudah.
Mengapa bahan ilmiah terlalu mudah didapati dalam laman web bahasa Arab dan hampir tiada dalam bahasa Melayu. Bagaimana perkara ini boleh terjadi? Tidak lain dan tidak bukan kerana mereka menganggap pintu syurga terbuka luas sedangkan orang Melayu menganggap pintu syurga itu terlalu sempit.
Rujukan :

Keberanian Ulamak Yang Membawa Kemenangan Kepada Agama Allah SWT


Sewaktu saya melayari internet saya tertarik pada satu artikel dalam web qaradawi.net. Ruangan yang menceritakan keadaan Dr Yusuf Qardawi ini bertarikh 24/4/09. Ruangan ini agak menarik kerana menceritakan tindakan Dr Yusuf QArdawi menymbunyikan fatwanya kerana takut menimbulkan kekeliruan dalam masyarakat.
Pendapat yang sememangnya kontraversi itu ialah beliau melihat harus bersalaman antara lelaki dan perempuan bukan mahram jika ada da sebab pertama keperluan mendesak dan aman dari fitnah. Beliau telah bertindak menyembunyikan fatwa ini beberapa tahun sehinggalah beliau muatkan pandangan ini dalam buku beliau Fatawa Muasirah jilid dua.
Beliau juga mendedahkan bahawa Syeikh Muhammad Abu Zuhrah telah menyembunyikan fatwanya selama 20 tahun. Abu Zuhrah berpandangan bahawa hukum rejam bagi wanita muhsan yang berzina telah di nasakhkan. Beliau merasakan pendapat ini mungkin akan membawa kekecohan lalu ditangguhkan penyiarannya. Akhirnya Muhammad Abu Zuhrah menyatakannya didepan ulamak-ulamak besar seperti Mustafa Zarqa, Subhi Soleh dan Husin Hamid Hassan di Libya tahun 1972.
Dr Yusuf qardawi memuji para ulamak yang berterus terang dan cuba untuk menyampaikan pandangan mereka walaupun berkemungkinan berhadapan dengan masyarakat yang mungkin akan menghukum mereka dengan berbagai tohmahan. Beliau memuji Syeikh Ibnu Mahmud yang telah mengeluarkan fatwa harus bagi bakal haji yang menaiki kapal terbang untuk berihram di lapangan terbang Jedah, walaupun fatwa itu mungkin akan dipandang serong.
Dalam ruangan itu juga melaporkan bahawa Dr Yusuf Qardawi mengkritik para ulamak yang sering memberikan pendapat bagi mendapat keredaan pemimpin. Selain itu, ada juga ulamak yang cuba mendapatkan sokongan masyarakat, lalu bertindak memayah-mayahkan ugama dan enggan mengambil keringanan dalam fatwa, kerana ingin mendapat sokongan masyarakat yang sering menganggap ugama yang benar mestilah bersifat sukar. Kedua-dua situasi itu tadi perlu ditolak kerana pandangan ulamak sepatutnya bebas dari sebarang tujuan keduniaan.
Apabila saya membaca tulisan tersebut, saya cuba melihatnya melalui kaca mata Malaysia. Saya hairan mengapa situasi di Malaysia masih jauh ketinggalan. Ketika ulamak di negara-negara Arab sibuk bercakap mengenai pembaharuan, kajian semula, keterbukaan, fiqh taisir dan berbagai tajdid yang bersifat mendinamikkan fiqh islami,
Dinegara kita rata-rata ulamak masih ditakuk lama (maaf para ulamak, bukan semua ya) Mereka suka mengulang-ulang kata-kata yang sama, masih meghadkan rujukan kepada beberapa kitab tertentu, masih menganggap wajib berpegang dengan pendapat dalam mazhab, masih menganggap agama mestilah sukar, tidak dapat difikir dengan lojik dan berbagai-bagai pandangan yang telah hampir disepakati di negara Arab sebagai kurang tepat. Contoh yang saya boleh berikan secara specifik ialah bagaimana ramai lagi pensyarah di peringkat IPT jika disebut ilmu Maqasid Syariah mereka anggap satu ilmu yang pelik. Ramai juga yang menganggap jika diikuti ilmu ini makan jahanamlah agama.
Mengapa fenomena ini boleh wujud di negara kita sedangkan kitab-kitab baru banyak dijual dan berselerak di perpustakaan? Apakah para ahli ugama kita kurang update maklumat sehingga ketinggalan puluhan tahun? Bahkan lebih parah lagi ada juga yang menganggap perbincangan mengenai status hadis sama ada sahih atau daif adalah tidak perlu, yang penting ialah niat untuk beribadat. Kalau orang itu ualamk kampung saya tak kesah tetapi kalau dia bekas mufti maka saya juga ada hak untuk bercakap…….
pandangan anda dihargai