"Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui." (Al-Baqarah: 169).
“Wahai orang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidik (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) sehingga menyebabkan kamu menyesali perkara yang kamu lakukan.” (Surah al-Hujurat, ayat 6)
Di kemaskini post pada 31/7/2015 Pada jam 23:40pm Kuala Lumpur

Thursday, June 23, 2011

6 Golongan wanita haram dinikahi


http://1.bp.blogspot.com/_Av0W5qmBiHQ/TBZjWnlewFI/AAAAAAAAAFo/SMppkg39XHo/s320/1_258477835l.jpg
Keinginan seseorang untuk melakukan pernikahan kemudian meluahkannya kepada orang yang ingin dinikahinya.
Perlu diingatkan bahawa, Islam mengharuskan seseorang untuk melamar
1. Perempuan dara yang masih belum dilamar orang
2. Perempuan janda yang sudah berakhir tempoh iddahnya. Perempuan janda yang saya maksudkan di sini ialah mereka yang dicerai atau kematian suami.
Terdapat beberapa jenis wanita yang dilarang untuk seseorang melamarnya iaitu
1. Perempuan yang menjadi mahram kepada si lelaki seperti kakaknya, ibunya dan lain-lain.
2. Perempuan dara yang sudah dilamar orang.
3. Perempuan janda yang masih berada dalam tempoh iddahnya.
4. Perempuan yang sudah bernikah dan suaminya masih hidup.
5. Perempuan yang sudah ditalak tiga. Perempuan ini haram dilamar kembali oleh suaminya yang menjatuhkan talak tiga kecuali setelah diceraikan oleh suaminya yang kedua dan tamat tempoh iddah.
6. Perempuan yang mempunyai pertalian darah dengan isterinya (masih hidup dan belum bercerai) seperti kakak ipar, adik ipar dan lain-lain.
Seseorang lelaki yang memiliki 4 orang isteri (poligami) diharamkan untuk melamar perempuan lain kerana lelaki hanya dibenarkan bernikah 4 sahaja pada satu-satu masa.)
Rujukan :

Allah SWT membenci 3 perkara dan menyukai 3 perkara

http://koleksifoto.com/images/wallpapers/20773360/Products/Vista%20Islamic/Yeh%20Allah.jpg
Diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu‘anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu‘alaihi wa sallam bersabda, yang artinya:
“Sesungguhnya Allah meridhai kalian pada tiga perkara dan membenci kalian pada tiga perkara pula.
Allah meridhai kalian bila kalian:
(1) Hanya beribadah kepada Allah semata,
(2) Dan tidak mempersekutukan-Nya,
(3) Serta berpegang teguh pada tali (agama) Allah seluruhnya, dan janganlah kalian berpecah belah
Dan Allah membenci kalian bila kalian:
(1) Suka qiila wa qaala (berkata tanpa dasar), (2) Banyak bertanya (yang tidak berfaedah), (3) Menyia-nyiakan harta”
(HR. Muslim no. 1715)
Rujukan :

250 Kesalahan Dalam Membaca Al-Fatihah

http://maramissetiawan.files.wordpress.com/2010/10/al-fatihah.jpg?w=220&h=164

لاَصَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

“Tidak ada sholat bagi seoran yang tidak membaca al-Fatihah” (HR. ‘Ubadah bin Shomit/ Bukhori dan Muslim)
Menurut jumhur ahlul ilmi Al-Fatihah merupakan rukun sholat. Adapun kesalahan dalam al-Fatihah telah berkata Imam an-Nawawi dalam kitab Syarh Shohih Muslim: jika terjadi kesalahan salam al-Fatihah yang merubah makna seperti mendlommahkan atau mengkasrohkan kalimat أَنْعَمْتُِ  (an’amtu/an’amti) atau mengkasrohkan kaf pada kalimat إِيَّاكِ   (iyyaki) maka sholatnya tidak sah. Namun bila tidak merubah makna seperti membaca fathah ba’ pada lafadz dan sebagainya maka dimakruhkan hal itu dan tidak batal sholatnya (lihat fiqh wadlih. Oleh Dr. Muhammad Bakr Ismail, fatwa Ibnu Taimiyyah dalam bab hukum belajar tajwid, dan Syarah Shohih Muslim no. 397)
Keterangan
1. K: Kesalahan Kecil
2. B: Kesalahan Besar

أَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّ جِيْمِ

A. أَعُوْذُ

1. Menebalkan hamzah: o’uudzu (K)
2. Memanjangkan hamzah: aa’uudzu (B)
3. Membaca imalah sughro pada hamzah: e’uudzu (K)
4. Mengganti ‘ain dengan hamzah: auudzu (B)
5. Mengucapkan ‘ain seperti orang jawa: anguudzu (K)
6. Tidak mendlommahkan ‘ain dengan benar: a’oodzu (K)
7. Memanjangkan ‘ain lebih dari dua harokat: a’uuudzu (K)
8. Mengganti dzal dengan dal: a’uudu (B)
9 Mengganti dzal dengan dzo’: a’uudzu (B)

B. بِاللَّهِ

1. Membaca ba’ dengan imalah kubro: bellahi (K)
2. Menghilangkan tasydid lam: bilaahi (B)
3. Menebalkan lam: billaahi (K)
4. Terlalu membuka mulut pada lam: billoohi (K)
5. Membaca lam lebih dari 2 harokat: billaaahi (K)
6. Mengganti هـdengan  ح: billaahi (B)
7. Memanjangkan Ha’: Billaahii (B)
8. Menghilangkan Ha’ : Billaa (B)

C. مِنَ الشَّيْطٰنِ

1. membaca mim dengan imalah kubro: mena (K)
2. Menebalkan nun: mino (K)
3. Meninggalkan tasydid syin: Mina syaithoon (B)
4. Mengganti syin dengan sin: minassaithoon (B)
5. Mengganti ya’ dengan imalah kubro: minasysyaethoon (K)
6. Mengganti tho’ dengan ta’: minasysyaitaan (B)
7. Membaca tho’ lebih dari 2 harokat: minasysyaithoooon (K)
8. Membaca nun dengan imalah kubro: minasysyaithoone (K)
9. Memanjangkan nun: minasysyaithoonii (B)
10. Mengganti nun kasroh dengan dlommah: minasysyaithoonu (B)

D. الرَّ جِيْمِ

1. Menipiskan ro’: arrajiim (K)
2. Memanjangkan ro’: arroojiim (B)
3. Tidak membaca ro’ dengan sempurna: aurojim (K)
4. Mengganti jim dengan gim: arrogiim (B)
5. Membaca jim seperti orang jawa. (K)
6. membaca jim dengan imalah kubro: orrojeem (K)
7. membaca kurang dari 2 harokat: arrojim (B)
8. Membaca jim lebih dari 6 harokat: arrojiiiiiiiim (K)
9. Mengganti mim dengan nun: arrojiin (B)
10. Mengucapkan qolqolah pada mim: arrojiime (K)
Rujukan :

Melakukan dosa lebih hina daripada bersahabat dengan syaitan

http://3.bp.blogspot.com/_IfAGlQAQNCY/TR95sRqEHLI/AAAAAAAACvk/2NfRgNXuPzM/s1600/Allah_Name_Wallpaper.jpg
Abu Yazid Al-Bastomi berkata :
1- Aku ini hamba Allah SWT, kenapa aku mendahulukan kehendakku mendahului kehendak Allah SWT.
2- Aku memberi ceramah selama 40 tahun, tidak ada seorang pun yang mahu mendengar ceramahku, kecuali Allah SWT menghendakkinya mahu mendengar ceramah dalam bidang kerohanian.
3-Sesiapa yang dikasihi oleh Allah SWT dia kan diberi penderitaan.
4- Bersama orang dengan orang-orang soleh itu lebih baik daripada melakukan amal soleh. Bersama dengan syaitan itu lebih hina daripada melakukan perbuatan keji.
5- Jangan bergantung dengan usaha mu tetapi bergantunglah dengan Rahmat Allah SWT.
6- Anggaplah kekuatan hidupmu hanya untuk hari ini, tidak lebih dari itu.
7-  Kasih kepada Allah SWT menyebabkan kamu lupakan dunia ini dan Akhirat.
8- Berpuasa itu mendatangkan Rahmat.
Rujukan :
Tazkirah Awliya' . m/s : 75.