"Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui." (Al-Baqarah: 169).
“Wahai orang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidik (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) sehingga menyebabkan kamu menyesali perkara yang kamu lakukan.” (Surah al-Hujurat, ayat 6)
Di kemaskini post pada 31/7/2015 Pada jam 23:40pm Kuala Lumpur

Friday, April 1, 2011

15 Anggapan keliru

15 Anggapan keliru

Allah s.w.t telah menciptakan manusia tanpa main-main.Ada maksud dan tujuan mengapa manusia diciptakan.Namun sayang sekali,begitu ramai manusia yang memiliki anggapan-anggapan yang keliru dalam menjalani kehidupan ini Al-Qur'an mengemukakan tentang hal ini.

1.Iman Tidak Diuji.
2.Tanpa Pertanggungjawabkan.
3.Penjahat mengira beriman.
4.Hanya ada kehidupan dunia.
5.Kedengkian tidak diketahui Allah .
6.Selain Allah sebagai penolong.
7.Masuk syurga tanpa jihad dan sabar.
8.Mujahid dikira mati.
9.Terlepas dari seksa Riya.
10.Allah lengah dalam menyeksa.
11.Allah menyalahi janji.
12.Bakhil itu baik.
13.Orang kafir bersatu.
14.Harta dan anak di anggap kebaikan.
15.Allah tidak mendengarIman Tidak Diuji.
Ramai manusia yang mengaku beriman kepada Allah s.w.t sekadar untuk mendapa status sebagai seorang mukmin dan menarik simpati kam muslimin,padahal Allah s.w.t. tidak akan mengakui keimanannya,sebagaimana firman-Nya,


“Dan di antara manusia ada yang berkata,”Kami beriman kepada Allah dan hari akhir,’padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.”(al-Baqarah:8)

Mereka tidak tahu bahawa iman pasti akan mendapatkan ujian agar mampu dibuktikan oleh keimanannya.Allah s.w.t berfirman,

“Apakah manusia mengira bahawa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan,’Kami telah beriman,’dan mereka tidak diuji?Dan sungguh,Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka,maka Allah pasti menge-tahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang dusta.”(al-Ankabuut:2-3)

Dalam kaitan dengan ujian,yang tidak boleh disalahfahami adalah bahawa ujian itu tidak hanya berupa hal-hal yang tidak menyenangkan,tetapi juga sesuatu yang menyenangkan.Allah s.w.t. berfirman,

“Setiap bernyawa akan merasakan mati.Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cubaan.Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada Kami.”(al-‘Anbiyaa:35)


Tanpa pertanggungjawapkan


Kekeliruan manusia yang sangat tidak dapat diubah atau diperbaiki lagi dalam kehidupan ini adalah menganggap bahawa apa yang dilakukannya di dunia ini tidak ada pertanggungjawakan dalam kehidupan akhirat.Allah s.w.t. berfirman,

“Maka apakah kamu mengira bahawa Kami menciptakan kamu main-main(tanpa ada maksud)dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?”(al-Mu’minuun:115)

Di dalam ayat lain,Allah s.w.t berfirman,

“Apakah manusia mengira,dia akan dibiarkan begitu saja(tanpa pertanggungjawaban)?”(al-Qiyaamah:36)

Kerana manusia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah swt,maka setiap manusia berada dalam pengawasan-Nya tidak hanya gerak gerinya yang kelihatan,tetapi juga kata hatinya yang sangat tersembunyi.Allah swt berfirman,

“Tidakkah engkau perhatikan,bahawa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada dibumi?Tidak ada pembicaraan rahsia antara tiga orang,melainkan Dialah yang keempat.Dan tidak ada lima orang,melainkan Dialah yang keenamnya.Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak,melainkan Dia pasti ada bersama mereka pada hari Kiamat apa yang  telah mereka kerjakan.Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”(al-Mujaadalah:7)

Penjahat Mengira Beriman

Di dunia ini,ramai orang yang melakukan kejahatan,namun dia berusaha untuk menutupi kejahatannya itu.Caranya adalah dengan berpura-pura seperti orang beriman yang dapat menunjukkan kesolehan.Oleh kerana itu,anggapan mereka yang demikian merupakan anggapan yang sangat keliru.Allah s.w.t menegaskan hal ini dalam firman-nya,

“Apakah orang-orang yang melakukan itu mengira bahawa Kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan,iaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka?Alangkah buruknya penilaian mereka itu.”(al-Jaatsiyah:21)

Mereka yang melakukan kejahatan itu berani mengaku beriman kerana mereka memiliki anggapan yang keliru,yakni menganggap bahawa mereka itu luput dari azab Allah s.w.t sebagaimana firman-Nya,

“Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan  itu mengira bahawa mereka akan luput dari(azab)Kamu?Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu!Barangsiapa mengharap pertemuan dengan Allah,maka sesungguhnya waktu(yang dijanjikan) Allah pasti dating.Dan Dia Yang Maha Mendengar Maha mengetahui.”(al-Ankabuut:4-5)

Hanya Ada kehidupan dunia
Percaya adanya kehidupan akhirat merupakan sesuatu yang sangat penting,namun begitu ramai manusia yang memiliki anggapan keliru,mereka menduga bahawa kehidupan ini hanya berupa kehidupan didunia sahaja.Allah swt.berfirman,

“Dan mereka berkata,”Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia sahaja,kita mati dan kita hidup,dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa,’Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu,mereka hanyalah menduga-duga sahaja.Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat Kami yang jelas,tidak ada bantahan mereka selain mengatakan,’Hidupkanlah kembali nenek moyang kami,jika kami orang yang benar.”(Al-Jaatsiyah:24-24)

Insyaallah akan bersambung

No comments: