"Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui." (Al-Baqarah: 169).
“Wahai orang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidik (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) sehingga menyebabkan kamu menyesali perkara yang kamu lakukan.” (Surah al-Hujurat, ayat 6)
Di kemaskini post pada 31/7/2015 Pada jam 23:40pm Kuala Lumpur

Thursday, June 21, 2012

Nabi Muhammad saw sebagai Guru Al-Qur'an:Sebahagian kitab suci Al-Quran diturunkan di Mekah.

1: Orang pertama di luar jalur keturunan keluarga Nabi Muhammad SAW yang masuk Islam adalah Abu Bakr.Nabi Muhammad saw mengajak masuk Islam dengan membaca beberapa ayat Al-Quran.(muslim sahih)

2: Kemudian Abu Bakr membawa teman-teman terdekat menemui Nabi Muhammad saw,seperti 'Uthman bin Affan,Abdul-Rahman bin Auf,az-Zubair bin al-Awwam,Talha,dan Saad bin Abi Waqqas.Nabi Muhammad saw mengenalkan agama baru dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran dan yang menyebabkan mereka masuk Islam(Ibid)

3:Abu Ubaidah,Abu Salama,Abdullah bin al-Arqam dan Uthman bin Maz'zun menemui Nabi Muhammad saw bertanya tentang hal ihwal Islam.Nabi Muhammad menjelaskan dengan membaca Al-Quran dan kemudian mereka menerima Islam(Ibid)

4:Ketika Utba bin Rabi'a pergi menemui Nabi Muhammad SAW membawa usulan atas nama orang Quraish,menawarkan rayuan dengan harapan ia dapat meninggalkan misinya,Nabi Muhammad saw dengan sabar menunggu sebelum ia menjawab dan kemudian berkata,"Sekarang dengarkan ucapan saya,"dan kemudian ia membaca beberapa ayat sebagai respon terhadap tawaran mereka.(Ibn Hisham,Sira)

5:Beberapa orang kristian dari Ethiopia mengunjungi Nabi Muhammad ke Mekah menanyakan tentang Islam.baliau menjelaskan pada mereka dengan membaca Al-Quran dan mereka masuk Isalam.(Ibn Ishaq.as-Seyar wa al-Maghazi)

6:As'ad bin Zurara dan Dhakwan pergi dari Madinah ke Mekah menemui Utba bin Rabi'a tentang persaingan kehormatan ketika mereka mendengar berita Nabi Muhammad saw.Mereka berkunjung dan mendengar bacaan Al-Quran,dan akhirnya masuk Islam.(Ibn Sa'd,Tabaqat)

7:Sewaktu musim haji Nabi Muhammad saw menemui delegasi dari Madinah.Beliau menjelaskan tentang rukun Islam dan membaca beberapa ayat Al-Quran.Semuanya Masuk Islam,(Ibn Hisham,Sira)

8:Pada Bai'ah'aqabah kedua nabi Muhammad saw,lagi-lagi,membaca Al-Quran.(Ibid)

9:Nabi Muhammad saw membaca untuk Suwaid bin Samit di Mekah.(Ibid)

10:Iyas bin Mu'adh menuju Mekah mencari aliansi kekuatan dengan pihak Quraish.Nabi Muhammad saw mendatanginya dan membacakan Al-Quran.(Ibid)

11:Rafi bin Malik al-Ansari merupkan orang pertama yang membawa Surah Yusuf ke Madinah(Al-Kattani)

12: Nabi Muhammad saw mengajarkan pada tiga orang sahabat tentang Surah yunus,Taha,dan Hal'ata secara berurutan(Ibn Wahb,al-Jam i fi ulum Al-Quran)

13:Ibn Um Maktum menemui Nabi Muhammad saw meminta beliau membaca Al-Quran(Ibn Hisham,Sira)

No comments: