"Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui." (Al-Baqarah: 169).
“Wahai orang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidik (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) sehingga menyebabkan kamu menyesali perkara yang kamu lakukan.” (Surah al-Hujurat, ayat 6)
Di kemaskini post pada 31/7/2015 Pada jam 23:40pm Kuala Lumpur

Monday, July 25, 2011

Rahsia kejadian manusia (3)

http://www.hayah.cc/forum/imgcache/11176.png
Telinga
 
Selanjutnya Allah S.W.T.  juga membuat lubang pendengaran dan di dalamnya di beri zat yang pahit yang berfungsi untuk menjaga telinga dari bahaya ulat dan untuk mematikan serangga yang masuk kedalamnya.  Allah juga memelihara telinga dengan daun telinga yang berguna untuk menampung suara yang kemudian disampaikan ke lubang (gegendang) telinga.
 
Allah S.W.T. juga menciptakan deria perasa yang lebih pada telinga.  Ini bertujuan agar telinga boleh cepat mengetahui serangga serangga dan lainnya yang akan menggangunya.  Telinga juga dibentuk  dalam bentuk yang banyak lekuk lekuknya untuk menampung suara, dan supaya serangga yang berjalan padanya akan mengambil masa yang agak lama sehingga manusia terbangun dari tidur.
 
Hidung
 
Selanjutnya perhatikanlah bahawa manusia boleh menemukan benda  benda yang berbau lantaran masuknya udara ke dalam lubang hidung.  Itulah satu rahsia yang tidak boleh diketahui hakikatnya kecuali Tuhan Yang Maha Pencipta lagi Maha Suci.  Kemudian perhatikanlah mengapa  Allah S.W.T. meletakkan hidung di tengah tengah wajah. Bentuknya dibuat sangat baik, diberikan dua lubang terbuka, dan didalamnya diberi deria bau.  Ini bertujuan agar dengan menghirup udara, manusia boleh menunjukkan bau makanan dan minumannya. Juga agar ia boleh menikmati bau harum, menjauhi bau busuk dan kotor yang menjijikkan, dan agar ia boleh menghidu zat asam untuk makanan jantungnya, dan untuk menormalkan suhu panas badannya.
 
Tenggorok, Kerongkong & Suara
 
Kemudian Allah juga menciptakan tenggorok dan dipersiapkan untuk mengeluarkan suara. Dan Dia memutarkan lidah ketika lidah itubergerak untuk memotong suara agar berbeza di antara satu huruf dengan huruf yang lain, sehingga cara mengucapkan menjadi longgar.  Dia juga menciptakan kerongkong berbeza beza bentuknya.  Ada yang sempit, longgar, kasar, halus, ada yang seperti mutiara yang keras dan lunak, ada yang panjang dan ada juga yang pendek.  Dengan demikian maka menjadi berbeza beza suara yang keluar. Hingga dua jenis suara pun boleh membezakan sebahagian manusia dengan yang lain hanya berdasarkan dengan suara.  Demikianhalnya antara dua orang yang juga nampak perbezaan.  Demikian itu untuk rahsia saling mengenal.  Sebab, ketika Allah S.W.T menciptakan Nabi Adam dan Hawa, maka Dia menciptakannya berbeza bentuk rupanya.  Kemudian dari keduanya Allah menciptakan makhluk yang juga berbeza dari ayah dan ibunya.  Selanjutnya makhluk makhluk semakin banyak dalam keadaan berbeza beza.  Itu semua juga untuk rahsia saling mengenal.
 
Tangan, Jari dan Kuku
 
Kemudian perhatikanlah tentang penciptaan dua pasang tangan, iaitu untuk mencapai hal hal yang dikehendaki dan menolak berbagai jenis bahaya. Dan perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan telapak tangan dalam bentuk lebar dan membahagi jari jari menjadilima jari, dan lima hujung jari.  Dia menjadikan empat batang jari diletakkan pada satu sisi, dan ibu jari pada sisi yang lain.  Dengan demikian ibu jari dapat mengitari seluruh jari yang empat itu.  Seandainya umat manusia sejak dahulu berkumpul untuk menyingkap rahsia tentang kedudukan jari dalam bentuk lain selain yang telah diletakkan setelah ibu jari, dan mengatur perbezaan panjangnya empat jari dan urutannya, maka mereka tidak akan mampu meskipun telah melakukan pengamatan berfikir.
 
Dengan kedudukan seperti tersebut itu menjadi pantaslah tangan itu untuk digunakan menerima dan memberi.  Apabila tangan dibentangkan, maka menjadi bekas bagaikan piring yang boleh diisi dengan apa yang dikehendaki manusia.
 
Apabila tangan dikumpulkan atau digenggamkan, maka menjadi alat untuk memukul.  Bila dikumpulkan tidak sempurna (tidak digenggam) maka menjadi alat seperti gayung.  Kemudian Allah S.W.T. juga menciptakan kuku yang dilekatkan pada hujung jari sebagai hiasan bagi jujung jari itu, untuk penguat bahagian belakang hujung jari itu agar tidak lemah.  Juga digunakan untuk mengambil benda benda yang lembut yang mana hujung jari itu tidak boleh mengambilnya tanpa kuku.  Di samping itu juga untuk menggaru tubuh manusia bila diperlukan.
 
Perhatikann jika kuku tidak ada, sedangkan pada tubuh manusia terasa gatal, maka tentulah ia kakan mengakui bahawa dirinya adalah makhluk yang lemah tidak mampu menolak apa yang menyakitkan.  Selain kuku tidak ada alat lain yang sepertinya untuk menggaru tubuh.  Sebab, kuku itu keras seperti tulang, dan tidak lunak seperti kulit.  Ia boleh tumbuh memanjang, dapat dipotong, dapat digunting, dan dapat pula dipendekkan.  Kemudian kuku itu diciptakan oleh Allah dapat menggaru dalam keadaan manusia sedang tidur dan ketika jaga.  Ia juga boleh menuju ke tempat tempat yang terasa gatal dari bahagian tubuh.  Apabila seseorang meminta bantuan kepada selain kuku untuk menggaru, maka tidak akan cepat menemukan tempat tempat yang gatal itu kecuali setelah lama dan setelah mengalami kesulitan.
Paha, Betis dan Telapak Kaki
 
Kemudian perhatikan bagaimana Allah S.W.T. menciptakan dua pasang paha dan dua pasang betis dalam bentuk yang panjang.  Sementara itu Allah menciptakan telapak kaki berbentuk lebar.  Hal ini dimaksudkan agar manusia dapat berjalan dengan telapak kaki.  Allah S.W.T. menghiasi kedua telapak kaki itu dengan beberapa batang jari, dan dijadikan sebagai hiasan dan sebagai penguat untuk berjalan. Jari jari tersebut juga dihiasi dengan beberapa kuku, dan dikuatkan dengannya.
 
Sperma (air mani) dan Tulang
 
Selanjutnya perhatikan bagaimana Allah S.W.T. menciptaakan itu semua dari sperma (nutfah) yang hina.  Lalu daripadanya Dia menciptakan tulang tulang tubuh, kemudian menjadi tubuhyang kuat.  Tulang tulang tersebut berfungsi sebagai penguat bagi tubuh manusia. Dalam pada itu Dia juga menentukan tulang tulang itu dengan ukuran yang berbeza beza dan pelbagai bentuk yang sesuai.  Ada tulang yang kecil, ada yang panjang, ada yang bulat, ada yang berlubang, ada yang rapat, ada yang lebar, dan ada yang tipis halus.  Kemudia dalam tulang tulang yang berbetuk seperti paip itu Allah S.W.T. mengisinya dengan sumsum yang lembut yang terpelihara untuk kebaikan tulang dan untuk menguatkannya.
 
Sendi
 
Oleh kerana manusia itu memerlukan kepada seluruh tubuhnya dan sebahagian anggota tubuhnya untuk beryualang kali memenuhi keperluannya, maka Allah tidak  menjadikan tulang tulang manusia hanya sejenis sahaja.  Tetapi dilengkapi dengan tulang tulang yang sangat banyak. Di atara tulang tulang tersebut terdapat dendi yang memudahkannya bergerak.  Dalam hal ini memang Allah S.W.T.  telah menenuntukan bentuk setiap  tulang sesuai untuk bergerak sebegaimana dikehendaki. Allah S.W.T. juga menghubungkan sendi tulang dan menyabung sebahagiannya dengan sebahagian yang lain dengan urat yang ditempelkan pada salah satu hunjung tulang dan melekaktkan hujung yang lain pada tulang yang lain bagaikan sambungan.  Kemudian Allah juga menciptakan beberapa tulang tambahan yang dipasang pada salah satu hujung tulang, yang keluar daripadanya.  Dan tulang yang lain terdapat lubang yang sesuai dengan bentuk tulang tambahan tadi.  Hal demikian memungkinkan tulang tambahan itu dapat masuk ke dalamnya dengan tepat.  Dengan demikian bila seorang manusia berkehendak menggerakkan sesuatu dari tubuhnya,  maka ia tentu boleh bergerak. Seandainya Allah S.W.T. tidak memerikan hikmah dalam penciptaan sendi, maka manusia pasti akan menghadapi kesulitan melakukan gerakan tersebut.
 
Kepala
 
Kemudian perhatikanlah mengapa Allah  menciptakan kepala yang tersusun dari 55 tulang yang berbeza beza bentuk rupanya. Dia menyusun sebahagian tulang tersebut dengan tulang yang lain, hingga terciptalah kepala berbetuk bulat seperti yang anda lihat.
 
Gigi
 
Dari tulang tulang tersbut ada enam batang tulang yang ditentukan untuk tengkorak kepala, 24 batang untuk tulang rahang atas, dan dua batang untuk rahang bawah.  Ada pun selebihnya adalah tulang gigi yang sebahagiannya berbentuk lebar yang diugunakan untuk mengunyah makanan, dan ada juga yang tajam yang digunakan untuk memotong makanan.
Leher
 
Selanjutnya Allah menciptakan leher sebagai tempat meletakkan kepala. Leher tersebut disusun dari tujuh batang tulang yag berbentuk seperti paip dan bulat yang sesuai untuk saling dihubungkan sebahagiannya dengan sebahagiannya  yang lain.  Tentang hikmah penciptaan leher ini cukup panjang jika diperkatakan.
 
Allah S.W.T. menyusun leher tersebut di atas punggung, iaitu dari bahagian bawah leher hingga tulang belakang dengan tulang sendi sebanyak 24 batang. Tulang belakang itu sendiri terdapat tiga tulang lain yang bentuknya berbeza beza. Tulang belakang bahagian bawah disambung lagi  dengan tulang ekor (ash-ash) yang tersusun dari tiga tulang yang lain.  Selanjutnya Allah menyambung tulang tulang punggung dengan tulang tulang dada, tulang belikat, tulang tangan, tulang kemaluan, tulang belakang, tulang paha, tulang betis, dan tulang jari kaki. Jadi jumlah tulang tulang yang ada pada tubuh manusia adalah 248 batang tulang, selain tulang tulang kecil yang diletakkan di celah celah sendi.
 
Maka perhatikanlah, bagaimana Allah menciptakan manusia dengan sejumlah tulang sebagaimana disebutkan, padahal asalnya ia bermula dari sperma yang sedikit dan hina.
 
Tujuan menyebabkan jumlah tulang pada manusia ini adalah untuk menyatakan keagunang Tuhan yang mengatur dan menciptakannya, dan bagaimana cara Dia menciptakannya, membezakan bentuk bentuknya, dan menentukannya dengan jumlah tertentu, sehingga sekiranya tulang tulang tersebut lebih satu batang saja, maka yang demikian itu akan mendatangkan bencana, dan manusia perlu untuk mencabutnya.  Sebaliknya jika kurang satu batang saja, sudah tentu ia akan berusaha menambahnya.
 
Allah S.W.T. menciptakan manusia dengan bentuk sebagaimana disebutkan itu untuk dijadikan ibrah (pelajaran) bagi orang orang yang berakal, dan sebagai tanda bukti yang nyata atas keagunganNYA menentukan serta membentuknya.
 
Otot
 
Kemudia perhatikanlah bagaimana Allah S.W.T. menciptakan beberapa peralatan untuk menggerakkan  tulang tulang tersebut, iaitu beberapa otot.  Oleh kerana itu Allah menciptakan 529 otot dalam tubuh manusia. Otot tersebut tersusun dari daging  dan urat urat kecil, beberapa urat pengikat yang berbeza beza ukuran dan bentuknya sesuai dengena perbezaan letak dan keperluannya.  24 otot  untuk menggerakkan mata dan kelopaknya.  Bila kurang satu otot saja, sudah tentu kegunaan mata menjadi cacat.  Demikian halnya setiap anggota tubuh mempunyai otot otot dengan jumlah tertentu dan ukuran yang sesuai.
 
Mengenai otot otot besar, urat urat kecil, urat leher, tempat tumbuhnya dan ukuran lebarnya, adalah lebih menakjubkan dari itu semua, dan cukup panjang penjelasannya.  Selanjutnya keajaiban keajaiban tentang faedah dan sifat sifat manusia yang tidak boleh ditemukan dengan deria adalah lebih besar dari itu semua.
 
Kemudian perhatikanlah kemulian manusia dan keistimewaan ciptaannya, iaitu bahawa ia diciptakan berdiri tegak, dan boleh duduk secara sempurna.  Ia menghadapi segala utrusan dengan kedua tangannya dan dengan anggota tubuhnya. Dan ia boleh berusaha dan bekerja.   Ia tidak diciptakan dalam keadaan muka yag memanjaang seperti halnya sejumlah binatang, Sebab, jika diciptakan sedemikian, tentunya ia tidak mampu melakukan pelbagai pekerjaan.
 
Perhatikanlah  secara global terhadap lahiriah dan batiniah manusia, tentu anda akan mendapati ia diciptakan secara kukuh dan menakjubkan. Sebab, Allah  S.W.T. telah menciptakan anggota tubuhnya tumbuh sempurna hasil zat makanan yang dimakan, padahal makan itu berulang kali.  Akan tetapi S.W.T. telah menentukannya dengan ukuran yang tidak akan dilewati.  Bahkan manusia itu  tetap berhenti tumbesarannya pada batas ukurannyan dan tidak akan bertambah.  Sebab seandainya anggota tubuh manusia itu bertambah lantaran berulang kali makan, sudah tentu  tubuh manusia akan membesar yang menyulitkannya untuk bergerak, dan tidak dapat mengerjakan usaha meskipun sesuatu yag ringan, tidak dapat memperoleh makan yang sesuai, pakaian yang layak dan tempat tinggal yang sesuai.
 
Ketentuan tentang zat  pemakanan yang diperlukan sebagai mana disebutkan, adalah kesempurnaan hikmah, kebaikan pengaturan, dan kasih sayang terhadap makhlukNya. Apabila anda telah dapat mengerti bahawa itu semua merupakan ciptaan Allah dari setitis air, maka bagaimanakah dugaan anda tentang kerajaan langit, bumi, matahari, bulan, bintang bintang, dan apakah hikmah Allah mengenai ukuran ukurannya, bentuk bentuknya, jumlahnya, letak tempatnya, sebagaimana dapat dikumpulkan dan ada yang di pisahkan, perbezaan bentuknya, dan perbezaan tempat terbit dan tertanamnya?
 
Janganlah anda mengira bahawa sesuatu benda besar zarah yang ada dilangit, di bumi dan di seluruh alam ciptaan Allah terlepas dari mempunyai beberapa hikmah. Bahkan benda itu mengandungi  pelbagai keajaiban dan hikmah yang tidak mampu disingkap keseluruhannya kecuali Allah S.W.T. sendiri.
 
Tidakkah anda mendengar firman Allah yang bermaksud:
 
“Apakah kamu yang lebih sulit penciptaanya ataukah langit?  Allah telah membinanya.  Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Dan Dia menjadikan malamnya gelap gelita, dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan bumi sesudah itu dihamparkanNYA.  Ia memancarkan daripadanya mata air, dan (menumbuhkan) tumbuh tumbuhan dan gunung ganang dipancangkanNYA dengan teguh. Semua itu untuk kesenangan kamu dan untuk binatang binatang ternak kamu.” Surah al-Nazi’at: 27-33
 
Dan renungkanlah, seandainya manusia dan jin berkumpul untuk menciptakan pendengaran, penglihatan dan kehidupan pada sperma, tentulah mereka tidak akan mampu. Oleh kerana itu perhatikanlah, bagaimana Allah S.W.T menciptakannya di dalam rahim.  Allah membentuknya dengan bentuk yang baik, menentukannya dengan bentuk yang baik.  Allah juga membagi bagikan bahagiannya yang serupa menjadi bahagian berbeza beza.  Dia menguatkan tulang dan diletakkan ditempatnya, menciptakannya dengan sempurna bentuk bentuk anggotanya, menertibkan urat urat dan otot ototnya, mengatur lahir dan batinnya.  Dia menjadikan padanya saluran makanan agar yang demikian itu menjadi sebab kesinambungan sepanjang hidupnya.
Anggota dalam perut
 
Selanjutnya perhaitkanlah bagaimana Allah menerbitkan anggota batinnya, iaitu jantung, hati, perut besar, limpa, paru paru, rahim, pundi air kencing dan usus usus.  Setiap anggota dengan bentuk khusus, ukuran yang khusus dan untuk pekerjaan yang khusus pula.
 
Allah S.W.T. menciptakan perut besar untuk mencernakan makanan, dan ia berupa otot tertentu yang kuat untuk keperluannya. Dengan demikian menjadi mudahlah memotong dan memproses makanan tersebut.  Gigi geraham yang mengunyah makanan  pada permulaanya sebagai penolong perut besar untuk memproses dan mencernakan makanan menjadi baik.  Dalam pada itu Dia menciptakan hati yang berfungsi untuk merubah kandungan makanan menjadi darah, kemudian dialirkan ke seluruh anggota tubuh manusia itu zat makanan yang sesuai.  Sebab, zat makanan untuk tulang itu berbeza dengan zat makanan untuk daging. Zat makana untuk otot besar  dengan zat makanan untuk urat urat yang kecil juga berbeza. Zat makanan untuk rambut juga berbeza dengan zat makanan untuk lainnya.
 
Limpa. Hempedu dam Buah Pinggang
 
Allah S.W.T. menciptakan limpa, hempedu  dan buah pinggang untuk membantu kerja hati.  Limpa untuk menedar zat makanan berwarna hitam.  Hempedu untuk mengedar zat makanan berwarna kuning. Sedangkan air buah pinggang, pungi air kencing untuk menerima air dari buah pinggang, lalu dikeluarkan melalui lubang kemaluan.
 
Pembuluh darah dan hati mengalirkan darah ke seluruh anggota badan.  Dalam pada itu Allah menciptakan anggota badan lebih kukuh daripada daging.  Hal ini bertujuan untuk menjaga daging dan sebahagian tempatnya.
 
Kasih dan Sayang
 
Selanjutnya perhatikanlah, mengapa Allah S.W.T.  mengatur penciptaan manusia di dalm rahim dan menyayanginya dengan pelbagai sifat kasih sayang yang cukup panjang dan lama masa yang diperlukan sekiranya ingin diperjelaskan.  Dan tidak mampu untuk kita mengetahui jumlah kasih sayang yang diberikan kepada manusia kecuali Tuhan yang menciptakannya.  Sementara itu orang yang menyifati manusia juga tidak akan boleh menerangkan sifatnya secara tepat, meski pun sudah mencurahkan pemikirannya.
 
Antara pengaturan Allah S.W.T. mengenai pencitaan manusia di dalam rahim ialah bahawa ketika berada dalam rahim ia tidak memerlukan untuk memanggil (menangis).  Bayi yang dilahirkan pun juga belum memerlukan kepada bimbingan untuk memangil.  Bahkan hal itu berada dalam watak di bayi hingga ia  telah memerlukan kepada pertolongan untuk makan.
 
Seandainya yang demikian itu tidak diwujudkan oleh Allah, maka sudah tentu para ibu yang melahirkan, akan membencinya kerana sangat payah dan sulit memeliharanya. Sehingga setelah tubuh si bayi bertambah kuat, anggota lahirnya semakin kukuh, dan anggota batinnya pun juga telah kuat, ketika itulah Allah menumbuhkan gigi-gigi ketika telah diperlukan. Gigi tersebut tidak tumbuh sebelum itu dan juga tidak tumbuh setelah itu.
 
Akal yg pandai dan bodoh
 
Kemudian perhatikanlah, mengapa dan bagaimana Allah menciptakan kepandaian merabezakan dan kecerdasan akal pada manusia secara evolusi, ertinya beransur-ansur, sedikit demi sedikit sampai masa kesempurnaannya dan kedewasaannya.
 
Perhatikanlah dan renungkanlah tentang keadaan manusia dilahirkan dalam keadaan bodoh, belum sempurna akalnya dan belum mempunyai kefahaman. Sebab seandainya ia dilahirkan telah berakal sempurna dan penuh kefahaman, tentu saja ia akan mengingkari alam nyata ini tatkala ia telah lahir, ia tentu akan bingung. Kerana ia melihat segala sesuatu yang belum pernah ia lihat, dan mengetahui apa yang belum pernah ia ketahui sebelum itu. Kemudian ia merasa mempunyai kekurangan kerana ia di-dukung, diletakkan dalam keadaan dibalut kain, dan diselimuti di atas buaian. Padahal memang ia patut diperlakukan demikian itu kerana keadaan tubuhnya masih lemah dan masih basah.
 
Kebiasaan manusia yang masih kecil selalu disayangi dan dicintai. Tetapi jika telah besar tidaklah demikian. Sebab, ia sering suka menentang kerana menggunakan akalnya dan mendahulukan nafsunya. Jadi jelaslah bahawa bertambahnya akal dan kefahaman pada manusia secara beransur-ansur adalah yang paling baik baginya. Tidakkah seseorang mengetahui bahawa Allah S.W.T. menciptakan segala sesuatu dalam keadaan penuh hikmah, melalui jalan yang benar, dan memberi pengertian tentang silih bergantinya kesalahan yang kecil mahu pun yang besar.
 
Lelaki dan Perempuan
 
Perhatikanlah ketika seorang manusia telah meningkat usia dewasa, maka Allah menciptakan padanya cara-cara untuk berketurunan. Di wajahnya ditumbuhkan rambut untuk membezakannya dari anak-anak kecil dan wanita. la dijadikan berwajah tampan, dan kemudian ketampanan itu ditutupi setelah ia memasuki usia tua.
 
Jika ia seorang perempuan, maka Allah S.W.T. menjadikan raut mukanya bersih dari ditumbuhi bulu, agar ia tetap berwajah menarik dan mengghairahkan kaum lelaki. Hal ini bertujuan untuk meneruskan kesinambungan umat manusia. Oleh kerana itu berfikirlah anda sekarang tentang apa saja yang telah kami sebutkan.
 
 
Bayi dan Rahim Ibu
 
Dalam pada itu Allah S.W.T. mengatur manusia dalam segala keadaannya yang beraneka macam. Apakah anda mengerti bahawa yang demikian itu dibiarkan begitu saja? Bagaimana pendapat anda jika darah tidak mengalir dalam kandungan sebagai makanan di dalam rahim? Bukankah ia akan mati, atau apakah ia tidak akan kering seperti halnya tanaman jika kekurangan air? Kalau seandainya si ibu tidak dikejutkan oleh rasa sakit ketika hendak bersalin setelah cukup bulan, tidakkah ia kelemasan dalam rahim dan ibunya akan mengalami kematian? Seandainya air susu ibu tidak keluar ketika ia telah lahir, tidakkah ia akan mati kelaparan dan kehausan? Atau mungkin ia diberi makan dengan makanan yang tidak sesuai dan tidak patut untuk pertumbuhan tubuhnya? Andaikata gigi tidak diciptakan untuknya tepat pada waktunya tidakkah ia terhalang untuk mengunyah dan menelannya? Ataukah ia tetap menyusu dan tubuhnya tidak dapat menjadi kuat?
 
Lelaki, Perempuan, Nafsu, Zuriat
 
Jika seseorang lelaki tidak tumbuh bulu di mukanya (janggut dan misai), tentu wajahnya tidak ubah seperti perempuan dan anak-anak kecil. Jadi tidak terserlah kewibawaannya dan keagungannya. Lalu siapakah yang mempersiapkannya hingga menyempurnakannya dengan segala keperluan pada waktu yang tepat? Tiada lain kecuali Tuhan yang menciptakannya, yang sebelum itu ia bermula tanpa memiliki apa apa kemudian diberi anugerah dengan segala kenikmatan.
 
Renungkanlah tentang nafsu senggama yang menggerakkan untuk melakukannya. Juga alat kelamin yang memancarkan sperma ke dalam rahim, gerakan yang menyebabkan keluarnya sperma dan segala pengaturan yang kukuh yang berkaitan dengan semua itu.
 
Anggota Tubuh dan  Zat Makanan
 
Kemudian renungkanlah tentang jumlah anggota tubuh dan fungsinya untuk keperluan yang dikehendaki. Dua bola mata untuk mencari petunjuk dengan melihat. Kedua tangan untuk berusaha, melempar dan membela. Dua kaki untuk berjalan. Perut besar untuk mencernakan makanan. Hati untuk menjernihkan dan membezakan makanan. Mulut untuk berkata-kata dan memasukkan makanan. Sedangkan lubang-lubang yang lain untuk membuang kotoran.
 
Apabila anda telah merenungkan hal tersebut, serta apa yang ada pada diri manusia, maka anda dapati manusia itu dalam keadaan sangat kukuh dan sangat tepat.
 
Renungkanlah tentang kemasukan makanan ke dalam perut besar, sehingga perut itu memprosesnya dan mengirimkan zat-zatnya ke jantung melalui urat-urat kecil yang halus yang diciptakan sebagai penyaring makanan. Di samping itu agar segala sesuatu yang kasar tidak masuk ke jantung, kerana akan memudaratkannya. Sebab urat jantung tersebut diciptakan dengan bentuk yang halus yang tidak mahu membawa kotoran. Kemudian zat makanan tadi dengan izin Allah diubah menjadi darah dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui urat-urat yang dipersiapkan untuknya. Dengan demikian darah tadi dapat sampai ke seluruh tubuh sesuai dengan keperluannya, baik tubuh yang kering, yang lunak mahupun yang selainnya. Sungguh Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam.
Rujukan :

No comments: