"Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui." (Al-Baqarah: 169).
“Wahai orang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidik (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) sehingga menyebabkan kamu menyesali perkara yang kamu lakukan.” (Surah al-Hujurat, ayat 6)
Di kemaskini post pada 31/7/2015 Pada jam 23:40pm Kuala Lumpur

Saturday, October 29, 2011

Al-Fatihah:5

Al-Fatihah:5

Empat surah Al-Fatihah mengenalkan kita kepada Allah swt dengan segala perananNya selaku Tuhan alam semesta yang di saat ini kita perananNya pada Hari Pembalasan yang pasti akan tiba.Allah swt juga memperkenalkan kita kepada nama dan sifatNya yang utama iaitu rahmat.Kesemua aspek ini menjadi alasan kukuh mengapa kita wajib memanjatkan pujian kepadaNya.Pujian yang murni lahir dari hati.Hati yang terkesan akan kebesaran dan keagungan Allah bakal memancarkan sinar pujian yang cemerlang.


Allah swt berfirman:
"KepadaMu kami sembah dan kepadaMu kami memohon pertolongan."
Al-Fatihah:5


Secara semula jadinya manusia yang tadabbur kepada keempat-empat ayat sebelum ayat ini,akan timbul rasa penghambaan di dalam diri mereka.Mereka telah memperolehi bukti yang cukup lengkap untuk meletakkan Allah swt di tempat yang khusus lagi istimewa di hati mereka.Masakan tidak setelah jelas kebesaran dan keagunganNya?


Ayat satu hingga dari surah al-Fatihah  disampaikan dalam bentuk penyataan.Jika kita beralih ke ayat kelima,ia dihadirkan dalam bentuk ucapan atau dialog.Hal ini menandakan perubahan yang berlaku pada diri manusia antara keadaan sebelum mengenal Allah swt dan setelah mengenal Allah swt.Kesan yang jelas terjadi kepada manusia ketika itu adalah keperluan dan desakan untuk meletakkan Allah swt pada tempat yang sepatutnya.Desakan dan keperluan menjadikan Allah swt sebagai Zat yang paling layak disembah.Segala bentuk ibadah hanya layak dipersembahkan kepadaNya.Tiada Zat lain yang berhak menerima layanan demikian melainkan Allah swt.Perubahan bentuk ayat daripada penyataan menjadi ucapan ini juga jelas menunjukkan bahawa kita ikhlaskan segala bentuk ibadah mutlak kepada Allah swt.Secara tidak langsung,kita telah menafikan segala ibadah yang menggunakan perantaraan.Kaum kuffar dahulunya menjadikan berhala sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.Hal ini tidak dapat diterima kerana berhala dengan segala kelemahan dan kekurangannya tidak layak untuk dijadikan wakil atau perantara kepada Allah swt.Ingatlah,hanya kepada Allah swt segala ibadah agama yang bersih(dari syirik).


Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain daripada Allah(berkata):"Kami tidak menyembah mereka melainkan mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya".Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan ingkar."
Az-Zumar:3


Ketika kita mengucapkan."KepadaMu kami beribadah,"maka kita telah mengemukakan sebuah bentuk komunikasi secara langsung kepada Allah swt.Kita juga telah menzahirkan kesediaan kita untuk menerima jawapan daripada perkara yang kita sampaikan itu.Adakah kita berani mengatakan ketidaksetujuan atau membantah padahal di hati kita telah meletakkan Allah swt di tempat yang besar dan agung.Segala yang dikatakan Allah swt akan menjadi pegangan dan tatacara kita.Tidak ada persoalan seperti tidak mahu atau tidak bersetuju kerana yang ada persoalan seperti tidak mahu atau tidak bersetuju kerana yang mengeluarkan perintah adalah Allah swt.Seandainya Allah swt menentukan panduan dan tatacara untuk beribadah kepadaNya,adakah kita akan berkeras untuk mendatangkan bentuk ibadah selain daripada yang Allah swt perintahkan?Secara logiknya,adakah akan diterima sesuatu yang memang tidak sesuai dengan kehendak penerima walau pemberi memberikan dengan hati yang ikhlas walhal penerima itu tidak memerlukan apa yang diberikan itu?Kita perlu menyedari siapakah pihak yang memerlukan ibadah ini.Adakah penerima iaitu Allah swt atau kita selaku yang melaksanakannya?
Kitalah yang paling memerlukan ibadah untuk menzahirkan pujian kita kepada Allah swt.Oleh,itu,kehendak siapa yang perlu kita ambil perhatian?Kehendak kita yang ingin melaksanakan ibadah namun sangat memerlukan penerimaan Allah swt atau kehendak Allah yang akan menerima ibadah tetapi tidak memerlukannya?
Persoalan-persoalan sebegini relevan untuk selalu diulang-ulang sebagai renungan.Manusia dihidupkan di atas muka bumi ini,hanyalah untuk beribadah kepada Allah swt.Apapun tindakan dan keadaan manusia,jika hilang nilai 'ubudiyyah,maka hilang jugalah faedah kewujudan manusia dan jin di atas muka bumi ini.


"Sesungguhnya tidak Aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaKu."

No comments: